Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 92                         

Karar Tarihi    : 09/05/2019           

KONUSU:

      1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

              c) Büyükşehir Belediyemizin Organizasyon Şemasında yer alan Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğünün Ulaşım Dairesi Başkanlığı altında faaliyet göstereceğinden Ulaşım Dairesi Başkanlığı 46.48.01.40 Kurumsal Koduna 04.5.4.00 Fonksiyonel Kodu ve yazı eki ödenek aktarma cetvelinde belirtilen bütçe tertipleri açılarak aktarma yapılması hususunun 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (b) bendi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince görüşülmesi.

                 Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.04.2019 tarihli raporunda;