Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 92                             

Karar Tarihi   : 28/05/2020          

KONUSU:

          Sermayesinin %100 oranına Büyükşehir Belediyemizin sahip olduğu Muğla Kent Hizmetleri Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin esas sermayesinin 10.000.000,00 TL artırılarak 76.133.000,00 TL'ye çıkarılması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 inci maddesinin (i) bendi gereğince görüşülmesi

 

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 21.05.2020 tarihli ve 79556812-105.04-E.2107 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.