Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :93                         

Karar Tarihi  :11/02/2016             

KONUSU:

         Bodrum-Datça (Kormen) arası deniz yolu toplu ulaşım hizmetinin işletmeciliği Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MUTTAŞ’a) 31/12/2015 tarihine kadar devredilmiştir. 01/03/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 30.000,00 TL  KDV dahil bedel karşılığında ( Her yılın Ocak ayı TÜFE artışı oranları dikkate alınarak arttırılması kaydıyla) 5216 sayılı Kanunun 26. Maddesi hükmü gereği 4 yıllık MUTTAŞ’a devredilmesi hususunun görüşülmesi   

Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü’nün 05/02/2016 tarihli ve 22852255-301.03-69 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.