Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :93                                         

Karar Tarihi :08/07/2014   

KONUSU:

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ 2014 YILI GELİR KALEMLERİNE AİT TEKLİFLERİ  

Plan ve Bütçe Komisyonunun 08/07/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Belediye Meclisimizin 08.07.2014 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen 02.07.2014 tarih ve 412 sayılı İtfaiye Dairesi Başkanlığının yazısı ile Meclisimize sunulan gelir tarifesi, plan ve bütçe komisyonumuzun 08.07.2014 tarihli toplantısında incelenmiş olup, plan ve bütçe komisyonunca katılanların oy birliği ile kabul edilen ekteki fiyat tarifeleri Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

İtfaiye Dairesi Başkanlığının 2014 yılı gelir kalemlerine ait teklifleri için tıklayınız.