Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 93                         

Karar Tarihi   : 09/05/2019           

KONUSU:

2.  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi


       a) İlimiz, Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi, Yanıkkuyu Mevkiinde bulunan 887 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsellerde “Ticaret- Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

   İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.04.2019 tarihli raporunda;

25.04.2019 tarihinde saat 15:00’da Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binası'nda toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13.02.2019 tarih ve 36521862-115.01.02-E.1254 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.02.2019 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen 14/03/2019 Meclis toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda belirtildiği şekilde zemin katın ticarete dönüşmesine ilişkin plan değişikliğinin gerekçesi yeterli olmadığından, gereklilik analizleri yapılarak değişiklik gerekçesini ayrıntılı açıklayan plan raporu iletilene kadar komisyonumuza süre verilen “İlimiz, Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi, Yanıkkuyu Mevkiinde bulunan 887 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsellerde “Ticaret- Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13.02.2019 tarih ve 36521862-115.01.02-E.1254 sayılı yazısında;