Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 93                             

Karar Tarihi   : 28/05/2020              


KONUSU:

          7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız mülkiyeti ile hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlarda faaliyet gösteren ve koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen işyerlerinin kira ve ecrimisil borçlarının, 19/3/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının ertelenmesi ve borçların ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi hususunun görüşülmesi

 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 18.05.2020 tarihli ve 99506623-105.04-E.1042 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.