Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 94                              

Karar Tarihi   : 09/03/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          m) Muğla Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esaslarında yapılan değişikliklerin görüşülmesi.

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06/03/2017 tarihli raporunda;

          06/03/2017 tarihinde saat 14:00’daŞeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09/02/2017 tarih ve 30141038.010-888 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.02.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Muğla Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esaslarında yapılan değişikliklerin görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09/02/2017 tarih ve 30141038.010-888 sayılı yazısında;