Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :94                            

Karar Tarihi  :11/02/2016              

KONUSU:

         İlimiz, Yatağan ilçesi, Madenler mahallesindeki ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında boyalı olarak gösterilen Sanayi Kavşağından Toplu Konut Alanına kadar giden güzergah üzerinde kalan 12.00 ve 10.00 m.’lik İmar yolu üzerinde bulunan parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre plan sahası içerisinde kalanların 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre uygulamalarının yapılması, yol güzergahı üzerindeki diğer parsellerin ise 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 / u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre beş yıllık İmar programına ek olarak alınması hususlarının görüşülmesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın tarihli ve 99506623-301.01/422 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.