Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :94                                          

Karar Tarihi :08/07/2014                            

KONUSU:

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA AİT TİCARİ MİNİBÜS GÜZERGÂH İZİNLERİ İLE İLGİLİ ÜCRET TARİFESİ

Plan ve Bütçe Komisyonunun 08/07/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Belediye Meclisimizin 08.07.2014 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen 02.07.2014 tarih ve 497 sayılı Ulaşım Dairesi Başkanlığının yazısı ile Meclisimize sunulan gelir tarifesi, plan ve bütçe komisyonumuzun 08.07.2014 tarihli toplantısında incelenmiş olup, plan ve bütçe komisyonunca katılanların oy birliği ile kabul edilen aşağıdaki fiyat tarifeleri Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

Ticari Minibüs plaka güzergâh izin ücreti (Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen yetki belgesi biten ve yeni devir alınan ticari minibüsler) 750,00TL (KDV dâhil)

NOT: Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale yöntemiyle yapılacak hat işlemleri hariç.

Otopark devir belge ücreti 200,00TL (KDV dâhil)