Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :94                          

Karar Tarihi  :09/05/2019            

 

KONUSU:

          Hüküm ve tasarrufumuz altında bulunan Bodrum Limanı Mendirek Sahası içerisinde kalan 37.031065 K – 27.424644 D koordinatlarında bulunan 2x2 m2 yüzölçümündeki alana Bodrum'a yönelik çok disiplinli-entegre bir deprem-tsunami gözlem ve prototip bir tsunami erken uyarı sisteminin kurulması nedeniyle taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren yirmi beş (25) yıl süreliğine bedelsiz olarak tahsis talep yazılarına istinaden T.C. Boğaziçi Üniversitesi- Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne tahsis edilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince görüşülmesi.

 

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03.05.2019 tarihli ve 99506623-105.04-1261 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.


Ek için tıklayınız.