Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 94                             

Karar Tarihi   : 28/05/2020              


KONUSU:

          Hüküm ve tasarrufu Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait Bodrum İlçesi, Çarşı Mahallesi, 776 ada, 26 parsel numaralı taşınmaz (Bodrum Limanı) içerisinde bulunan ve yazı eki krokide "A" ile gösterilen 47,00 m² yüz ölçümlü idari ofisin Turizm Danışma Bürosu olarak kullanılması amacıyla mevcut tahsis süresinin bitiş tarihi olan 07.06.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 1 (bir) yıl süreyle Bodrum Kaymakamlığı’na bedelsiz tahsisi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 75/d maddeleri kapsamında görüşülmesi

 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 18.05.2020 tarihli ve 99506623-105.04-E.1038 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;