Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 95                                              

Karar Tarihi  : 09/03/2017                                

KONUSU:

         2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

         a) Ula Belediye Meclisinin almış olduğu 04/01/2017 tarih, 05 sayılı Meclis kararına istinaden 2017 yılında Ula Belediye Başkanlığı'nca uygulanacak Gelir Tarifesine eklenen ücret tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. 

          Plan ve Bütçe Komisyonunun 22.02.2017 tarihli raporunda;

          Plan ve Bütçe Komisyonumuz 22.02.2017 tarihinde saat: 14.00' de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. 09.02.2017 Büyükşehir Belediye Meclis toplantısıyla Komisyonumuza havale edilen Ula İlçe Belediye Başkanlığına ait ek Gelir Tarife Cetveli Komisyon toplantımızda incelendi.