Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :95                             

Karar Tarihi :08/07/2014               

KONUSU:

DATÇA İLÇE BELEDİYESİ ÖDENEK AKTARIMI

Plan ve Bütçe Komisyonunun 08/07/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Belediye Meclisimizin 08.07.2014 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen 04/07/2014 tarih ve bila sayılı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı ile Meclisimize sunulan Datça Belediyesi Meclisinin 01/07/2014 tarih ve 45 Sayılı meclis kararına istinaden 2014 Mali yılı bütçesinde yapılan aktarmalar, plan ve bütçe komisyonumuzun 08.07.2014 tarihli toplantısında incelenmiş olup, plan ve bütçe komisyonunca katılanların oy birliği ile kabul edilen aşağıdaki aktarmalar 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesine göre Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

46 48 07 32 06 1 0 00 5 03 5 9 90 Diğer Hizmet Alımları Ödeneğine

46 48 07 30 04 4 3 00 5 06 5 7 07 Yol Yapım Giderleri Ödeneğinden 500.000,00 lira,

46 48 07 45 03 1 1 00 5 01 1 1 01 Temel Maaşlar Ödeneğine

46 48 07 30 04 4 3 00 5 03 5 3 03 Elektrik Alımları Ödeneğinden 84.000,00 lira,

46 48 07 45 03 1 1 00 5 01 1 2 01 Zamlar ve Tazminatlar Ödeneğine

46 48 07 30 04 4 3 00 5 06 5 7 09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Gideri Ödeneğinden 49.000,00 lira,

46 48 07 45 03 1 1 00 5 01 1 9 01 Diğer Personel Giderleri Ödeneğine

46 48 07 30 04 4 3 00 5 06 5 7 08 İçmesuyu Tesisi Yapım Gideri Ödeneğinden 27.000,00 lira,

46 48 07 45 03 1 1 00 5 02 1 6 02 Sağlık Primi Ödemeleri Ödeneğine

46 48 07 30 04 4 3 00 5 03 5 3 03 Elektrik Alımları Ödeneğinden 29.000,00 lira,