Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 95                             

Karar Tarihi   : 28/05/2020          


KONUSU:

          Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yetki ve sorumluluk alanında bulunan kent mobilyalarının (otobüs durakları, raket, bilboard, megalight, vb.) yapımı, bakımı ve işletilmesi işi kapsamında 10 yıl süre ile kiraya verilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince görüşülmesi

 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 18.05.2020 tarihli ve 99506623-105.04-E.1041 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.