Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :96                                        

Karar Tarihi  :11/02/2016                      

KONUSU:

Ekli uydu görüntüsü üzerinde gösterilen, İlimiz, Datça İlçesi, Yazı-Yaka mahalle bağlantı yolunun kadastral parseller üzerinden geçen kısımlarının; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre beş yıllık İmar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi

 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 11/02/2016 tarihli ve 99506623-301.01/428 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.