Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :96                          

Karar Tarihi :09/05/2019            

 

KONUSU:

          Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Ula İlçesi, Armutçuk Mahallesi, 143 ada 1 parsel numaralı 1.711,38 m² yüzölçümlü "Metruk Mezarlık ve Cami" niteliğindeki taşınmazın Ek-1 krokide (A) harfi ile gösterilen 172,53 m²'lik alanı ile Ula İlçesi, Gökçe Mahallesi, 224 ada 35 parsel numaralı 7.637,83 m² yüzölçümlü "Mezarlık ve Cami" niteliğindeki taşınmazın Ek-2 krokide (A) harfi ile gösterilen 579,14 m²'lik alanının Cami Yeri olarak kullanılması koşulu ile bedelsiz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 25 yıllığına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.

 

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03.05.2019 tarihli ve 99506623-105.04-1260 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.


Ek için tıklayınız.