Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 96                             

Karar Tarihi   : 28/05/2020          

KONUSU:

          İlimiz, Bodrum, Fethiye, Menteşe ve Milas ilçelerinde yer alan ve yazı eki uygulama imar planı örneklerinde kırmızı renk ile gösterilen otopark lejantlı alanların "Otopark" olarak işletilmesi amacıyla, yıllık ₺60.000,00 + KDV (%18) bedel ve sonraki yıllar için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında yapılacak artış oranlarında belirlenecek bedel ile idaremizce hazırlanacak protokolde belirtilecek hususlar dâhilinde teslim edildiği tarihten itibaren 10 (on) yıl süreliğine Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MUTTAŞ)'ye işletme devrinin yapılması için, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26. maddesi gereğince görüşülmesi

 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 18.05.2020 tarihli ve 99506623-105.04-E.1039 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;