Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 97                                     

Karar Tarihi  : 09/03/2017                        

KONUSU:

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2016 yılı programı dâhilinde uygulama projeleri tamamlanan ve 2017 yılında yapım ihalesi gerçekleştirilecek olan Muğla İli, Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi Kapalı Otopark ve Sosyal Tesis Yapılması, yapım işi ile ilgili olarak; Kamu İhale Kanununun 62. maddesinin (a) bendi hükmüne istinaden, 2017 yılında 5.000.000,00 TL ödenek programlaması yapılan bahse konu yapım işinin yıllara yaygın olarak gerçekleştirilmesi ve 2018 yılı için 45.000.000,00 TL ödeneğin, Fen İşleri Daire Başkanlığı Bütçesine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.     

          Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 23/02/2017 tarih ve 61458346-841.02.01-978 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.