Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :97                              

Karar Tarihi :08/07/2014            


KONUSU:

ULA İLÇE BELEDİYESİ EK BÜTÇE

Plan ve Bütçe Komisyonunun 08/07/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Belediye Meclisimizin 08/07/2014 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen,  04/07/2014 tarih ve bila sayılı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yazısında meclise sunulan Ula Belediyesi Meclisinin 02.07.2014 tarih ve 34 sayılı meclis kararına istinaden Ula Belediyesi 2014 mali yılı ek bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunun 08/07/2014 tarihli toplantısında incelendi.

6360 sayılı 14 ilde Büyük Şehir kurulması hakkında ki kanun kapsamında 31/03/2014 tarih itibariyle Ula Belediyesinin Büyük Şehir İlçe Belediyesine dönüşmesi nedeniyle 2014 mali yılı bütçesi Belediyemizin yeni statüsü,

Nüfus artışı,

Yeni sorumluluk alanı,

Mahalle olarak katılacak belde ve köylerin alacak ve borçları,

Personel sayısında meydana gelecek artış,

Büyükşehir belediyesi ile su ve kanalizasyon idarelerine devredilecek belediye hizmetleri,

Büyükşehir ilçe statüsünden dolayı belediyenin gelirlerinde meydana gelen değişikler gibi hususlar dikkate alınarak Ula Belediyesi tarafından 2014 mali yılı bütçesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendine ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ nin 37. maddesi gereğince ek bütçe yapma yetkisinin Belediye Meclisinde olması nedeniyle 02/07/2014 tarih ve 34 nolu meclis kararı ile Ula Belediyesinin 2014 mali yılı bütçesine 1.500.000,00TL’ lik ekteki listede bulunan kalemlere ek bütçe yapıldığı Plan ve Bütçe komisyonunca görülmüştür.

  Plan ve bütçe komisyonunca katılanların oy birliği ile kabul edilen ekteki 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesine göre yapılan ek bütçe Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

EK BÜTÇE

GELİR                                                                                                                1.500.000,00 TL

03 1 2 62  Ekonomik Hasılatları (Şezlong Geliri)                                       300.000,00 TL

05 2 2 5 1 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar                    1.200.000,00 TL

GİDER                                                                                                               1.500.000,00 TL

46 48 14 32 03 9 9 00 5 01 1 4 01 Sosyal Haklar                                            5.000,00 TL           

46 48 14 32 03 9 9 00 5 01 1 5 01 Ek Çalışma Karşılıkları                            15.000,00 TL

46 48 14 32 03 9 9 00 5 02 1 6 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri           10.000,00TL.

46 48 14 32 03 9 9 00 5 02 1 6 02 Sağlık Primi Ödemeleri                              5.000,00TL.

46 48 14 34 01 1 2 00 5 03 2 3 03 Elektrik Alımları                                      50.000,00TL.

46 48 14 34 01 1 2 00 5 03 4 2 03 Kusursuz Tazminatlar                              50.000,00TL.

46 48 14 34 01 1 2 00 5 03 5 1 03 Bilgisayar Hizmeti Alımları                     10.000,00TL.

46 48 14 34 01 1 2 00 5 03 7 1 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alm.      19.500,00TL.

46 48 14 34 01 1 2 00 5 05 1 2 05 Sosyal Güvenlik Kurumuna                     50.000,00TL.

46 48 14 34 01 1 2 00 5 05 4 7 51 Muhtaç Asker Ailelerine Yardım             20.500,00TL.

46 48 14 35 05 1 0 00 5 01 3 1 01 Sürekli İşçilerin Ücretleri                       300.000,00TL.

46 48 14 35 05 1 0 00 5 01 3 2 01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazm. 110.000,00TL.

46 48 14 35 05 1 0 00 5 01 3 4 01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri               50.000,00TL.

46 48 14 35 05 1 0 00 5 01 3 5 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri    100.000,00TL.

46 48 14 35 05 1 0 00 5 02 3 6 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri            75.000,00TL.

46 48 14 35 05 1 0 00 5 02 3 6 02 Sağlık Primi Ödemeleri                             30.000,00TL.

46 48 14 35 05 1 0 00 5 03 2 2 02 Temizlik Malzemesi Alımları                    30.000,00TL.

46 48 14 35 05 1 0 00 5 03 7 1 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alım.    300.000,00TL.

46 48 14 35 05 1 0 00 5 03 7 1 03 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları        180.000,00TL.

46 48 14 35 05 1 0 00 5 03 7 3 03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri              60.000,00TL.

46 48 14 40 04 7 3 00 5 03 2 2 02 Temizlik Malzemesi Alımları                    10.000,00TL.

46 48 14 40 04 7 3 00 5 03 2 3 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları                         10.000,00TL.

46 48 14 40 04 7 3 00 5 03 4 3 01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler           1.000,00TL.

46 48 14 40 04 7 3 00 5 03 4 3 02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Gid. 1.000,00TL.

46 48 14 40 04 7 3 00 5 03 4 3 90 Diğ. Vergi, Resim Harçlar ve Benz.Gid.      1.000,00TL.

46 48 14 40 04 7 3 00 5 03 5 1 01 Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri         1.000,00TL.

46 48 14 40 04 7 3 00 5 03 5 5 07 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri               5.000,00TL.

46 48 14 40 04 7 3 00 5 03 7 1 01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları      1.000,00TL.