Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :97                             

Karar Tarihi :10/03/2015    

KONUSU:

       Mazeretli Meclis Üyeleri

Yakup OTGÖZ, Mehmet DEMİR, Mustafa Şener TOKCAN, Muhammet Ali ACAR, Hasan KARAÇELİK, Besim ÖZBEK, Atabey AKGÜN, Hüseyin NEBİOĞLU ve İsmet Kamil ÖNER’nin mazeretli nedeniyle mazeretli sayılmalarına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.