Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 97                                   

Karar Tarihi : 12/04/2018                    

KONUSU:


          2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

        a) Sermayesinin tamamı Büyükşehir Belediyemize ait Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Şirketine (MUBEP) 02/04/2018 tarihinde geçirilecek personele, 02/04/2018-31/12/2018 tarihleri arasında yapılacak ödemelerin karşılanabilmesi için İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 2018 yılı gider bütçesinden, ekteki ödenek aktarma cetvelinde belirtilen bütçe tertiplerine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (b) bendi gereğince aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.  

         Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.03.2018 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için Tıklayınız

Ek için Tıklayınız