Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :97                          

Karar Tarihi :09/05/2019            

 

KONUSU:

          Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait İlimiz, Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi 125 Ada 2 Parsel numaralı taşınmaza komşu, hüküm ve tasarrufu Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait park alanındaki Büfe, Çay Bahçesi ve Tuvaleti kapsayan ve ekli krokide “A” ile gösterilen 755,07 m² yüz ölçümlü sosyal tesisin mevcut işletme devri süresinin sonra ereceği 16.04.2020 tarihinden geçerli olmak üzere beş (5) yıl süreliğine şirketin mevcut hak ve sorumluluklarına ilave olarak idaremizce hazırlanacak protokolde belirtilen hususlar dahilinde MELSA-Muğla El Sanatları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne işletme devri yapılması hususunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi gereğince görüşülmesi.

 

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03.05.2019 tarihli ve 99506623-105.04-1262 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.


Ek için tıklayınız.