Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 97                             

Karar Tarihi   : 28/05/2020              


KONUSU:

          Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın mülkiyeti ile hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve yazı eki listede yer alan 37 adet taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz mülkiyet ve kullanım hakkı (tahsis, irtifak vb.) devirlerinin yapılması hususunun görüşülmesi.

 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 18.05.2020 tarihli ve 99506623-105.04-E.1043 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;