Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 98                              

Karar Tarihi   : 09/03/2017                

  

KONUSU:

          Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kararı ile Milas İlçe merkezinde; Atatürk Bulvarı, Müştakbey Caddesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ve Zafer Caddesi üzerindeki yol üstü araç park yerlerinin, 2017 yılı kira bedeli olarak 5000 (Beş Bin) TL. ücret ve brüt gelirin %10 (Yüzde On)’ unun yıllık ÜFE oranına göre artırımı yapılacak şekilde, Büyükşehir Belediyemize her yıl Ocak ayının sonuna kadar yatırılması karşılığında, 10 (On) yıl süreli Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine işletme devrinin yapılması hususunun görüşülmesi.       

          Ulaşım Daire Başkanlığı’nın 27/02/2017 tarih ve 75660707/756.01/6711 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.