Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :98                            

Karar Tarihi :11/02/2016             


KONUSU:

Gün Tespiti

 Bir dahaki meclis toplantısının 10 Mart 2016, Perşembe günü, saat: 13:00’da yapılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.