Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :98                              

Karar Tarihi :10/03/2015    

KONUSU:

Gün Tespiti

 Bir dahaki meclis toplantısının 10 Nisan 2015 Cuma saat: 14:30’da yapılmasına  OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.