Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 98                     

Karar Tarihi : 12/04/2018      

KONUSU:

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 16. maddesi gereğince Meclis Üyeleri arasından 5 üyenin 1 yıl için Encümen Üyesi olarak gizli oyla seçilmesi. 

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 29/03/2018 tarihli ve 56567348-105.03-E.1104 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız