Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :98                          

Karar Tarihi :09/05/2019            

 

KONUSU:

          Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı mülkiyeti altında bulunan, yazı eki listede belirtilen taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi uyarınca asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne mülkiyet hakkı devrinin yapılması hususunun görüşülmesi.

 

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03.05.2019 tarihli ve 99506623-105.04-1257 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

 

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.