Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 99                                   

Karar Tarihi  : 09/03/2017                     

KONUSU:

Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız tarafından 2016 ve 2017 yılı programın dahilinde uygulama projeleri tamamlanan ve 2017 yılında yapım ihalesi gerçekleştirilecek olan Muğla İli, Menteşe İlçesi, Uğur Mumcu Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi ve Meydanı, Recai Güreli Caddesi ve Abdi İpekçi Caddesi Yol, Bulvar, Cadde ve Meydan Yenilenmesi ve Düzenlemesi İşi ile İçmesuyu Hatlarının Yapım İşi ile ilgili olarak; Kamu İhale Kanununun 62. Maddesinin (a) bendi hükmüne istinaden, 2017 yılında %40’ı (11.476.047,66 TL) ödenek programlaması yapılan bahse konu yapım işinin yıllara yaygın olarak gerçekleştirilmesi ve 2018 yılı için %60’ı (17.214.071,48 TL) ödeneğin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bütçesine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi. .     

          Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 02/03/2017 tarih ve 81152636-841.02.01-1160 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.