Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :99                              

Karar Tarihi :08/07/2014              

KONUSU:

1 (BİR) ADET BİNEK TİPİ HİZMET ARACININ DEVLET MALZEME OFİSİ‘NDEN ALINMASI

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 03/07/2014 tarih ve 64061556/7943sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

Bilgi İşlem Dairesi  Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere 1 adet Binek Tipi Hizmet Aracına ihtiyaç duyulmaktadır. İhtiyaç duyulan hizmet aracının Devlet Malzeme Ofisi'nden alınmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.