Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :99        

Karar Tarihi :09/05/2019

 

KONUSU:

          Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait İlimiz Fethiye İlçesi Üzümlü Mahallesi 503 ada 5 parsel numaralı 778,85 m² yüz ölçümlü “Arsa” nitelikli taşınmazın tamamının Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılması amacıyla, teslim edildiği tarihten itibaren on (10) yıl süreliğine bedelsiz olarak Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tahsisi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince görüşülmesi.

 

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03.05.2019 tarihli ve 47720051-105.04-1258 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.