Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 99                             

Karar Tarihi   : 28/05/2020

             

KONUSU:

          Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufunda bulunan ve yazı eki listede yer alan toplu ulaşım hizmetleri kapsamındaki kıyı tesislerinin, 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca Hazine’ye aktarılması gereken liman hizmetlerinden elde edilecek gelirin %10’u dahil olmak üzere, her yıl 31 Aralık tarihi itibariyle hesaplanacak cironun %11’inin Muğla Büyükşehir Belediyesine aktarılması koşuluyla, idaremizce hazırlanacak protokolde belirtilecek hususlar dâhilinde, teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreliğine Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MUTTAŞ)’ye işletme devri hususunun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26. maddesi gereğince görüşülmesi

 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 18.05.2020 tarihli ve 99506623-105.04-E.1040 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;