Geri Tüm Meclis Kararları

23- Milas İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 353 ada, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 96, 113 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi ( İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.


24- Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 364 ada, 44, 45 ve 46 parseller 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi ( İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.


25-Seydikemer İlçesi, Devlet Karayolu’na ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi ( İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.


26- Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi 1026 ada 4 ve 1027 ada 1-2-3 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi ( İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.


27- Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi 1026 ada 4 ve 1027 ada 1-2-3 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi ( İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.


28- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği hususunun görüşülmesi ( İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.


31- Seydikemer İlçe Belediye Başkanlığı’nın 2015 yılı bütçesinde bütçe içi aktarma yapılması hususunun görüşülmesi (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı) Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.


34 - Milas İlçesi, Ekinanbarı Mahallesi, 1166 (yeni 121 ada 46) parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi ( İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.


35-  Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, 690 ada, 280 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi ( İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.


36-  Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesi, 3983 nolu parsele ilişkin “Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hususunun görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.


37-  Milas İlçesi, Gümüşlük-Burgaz Mahalleleri, 79 ada 298 nolu parselde “Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Düzenli Depolama Tesisi” amaçlı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı hususunun görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.


38-  Milas İlçesi, Gümüşlük-Burgaz Mahalleleri, 79 ada 298 nolu parselde “Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Düzenli Depolama Tesisi” amaçlı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı hususunun görüşülmesi ( İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.


39-  Milas İlçesi, Menteş Mahallesi, Suluyer Mevkii, 56 parsel sayılı taşınmazın “Özel Eğitim Tesisi Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi hususunun görüşülmesi ( İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.


40-  Milas İlçesi, Menteş Mahallesi, Suluyer Mevkii, 56 parsel sayılı taşınmazın “Özel Eğitim Tesisi Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi hususunun görüşülmesi ( İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.


41-  Fethiye İlçesi, İncirköy Mahallesi, Beyköy Mevkii, 2311 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.