Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : Komisyona Havale Edilenler

Karar Tarihi  :12/11/2015               

KONUSU:

4-  Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesinin onaylanması hususunun görüşülmesi (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı) Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.

5- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı) Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi. 

6- Fethiye ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi.(Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı) Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi. 

7- Bodrum ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı) Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.

8- Milas ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı) Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi. 

9- Menteşe ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı) Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi. 

10-Marmaris ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı) Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi. 

11- Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı) Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi. 

12- Yatağan ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı) Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi. 

13- Ortaca ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı) Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi. 

14- Dalaman ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı) Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi. 

15- Köyceğiz ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı) Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.

16- Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı) Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.

17- Datça ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı) Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.

18- Kavaklıdere ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı) Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.

28- Seydikemer İlçesi nüfusuna kayıtlı olan şehitlerimizin isimlerinin bazı sokaklara verilmesine dair Seydikemer İlçe Belediye meclisinin 03/11/2015 tarihli ve 119 sayılı kararının onaylanması hususunun görüşülmesi (Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

29- Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, 1844 ve 1845 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

30- Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, 346 ada,9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

32- Ortaca İlçesi, Sarıgerme Mahallesi, 196 ada 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

33- Fethiye İlçesi, Esenköy Mahallesi, 665 sayılı parselin “T1: Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

34- Milas İlçesi, Meşelik Mahallesi, 817 parselin “Konut Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

35- Bodrum İlçesi, Ortakent Mahallesi, 154 kV Bodrum TM İrtibat Enerji İletim Hattının imar planına işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi. 

42- Marmaris Belediyesi’nin 28/10/2015 tarih ve 10636 sayılı yazısı ile gönderdiği 2016 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesi’nin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı) Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi. 

44- Ortaca ilçesi 2015 yılı bütçesi için Ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis kararının onaylanması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı) Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.