Geri Tüm Meclis Kararları

11. Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Badırga Mevkii, 138 ada, 12 parsele ilişkin “Akaryakıt+LPG ve Servis İstasyon Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi ( İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

12. Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Badırga Mevkii, 138 ada, 11 parsele ilişkin “Akaryakıt+LPG ve Servis İstasyon Alanı " amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi ( İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

13. İlimiz, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, tapunun 293 ada, 7 parselinde kayıtlı mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na ait 260,35 m2 olan taşınmaza ait “Resmi Kurum Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi ( İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

14. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca hazırlanan Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı meclis kararına ilişkin itirazların görüşülmesi ( İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

15. İlimiz, Dalaman İlçesi, Altıntaş Mahallesi, 51 ada 16, 30, 32, 34 parseller “Enerji Depolama Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının görüşülmes ( İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

16. İlimiz, Dalaman İlçesi, Altıntaş Mahallesi, 51 ada 16, 30, 32, 34 parseller “Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının görüşülmesi ( İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

17. İlimiz Menteşe İlçesi Cedit Mahallesi, 1449 parselinde kayıtlı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne tahsisli 9233,45 m2 yüzölçümlü taşınmaza ait “Resmi Kurum Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi ( İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

18. Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.

24. Büyükşehir Belediyesi Evsel Katı Atık Bertaraf Ücret Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı) Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.

25. Dalaman Belediyesi’nin 2016 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesi’nin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı) Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.

26. Menteşe Belediyesi’nin 2016 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesi’nin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı) Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.

36. Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarında Yapılaşmalar Hakkında Yönergede ilçe belediyelerinin uygulamada tereddüt yaşadıkları konular hakkında yönergeye hüküm ve geçici madde eklenmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

39. İlimiz, Seydikemer İlçesi Belen Mahallesi, Orman Deposu Mevkiinde yer alan, Ormandan tahsisli alanda “Eğitim Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlavesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

40. İlimiz, Seydikemer İlçesi Belen Mahallesi, Orman Deposu Mevkiinde yer alan, Ormandan tahsisli alanda “Lise Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

41. İlimiz Dalaman İlçesi Kapukargın Mahallesi, 109 ada 3 parselde bulunan “Belediye Hizmet Alanı”nın “Belediye Hizmet Alanı ve Termal Turizm Alanı”na dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

42. İlimiz Dalaman İlçesi Kapukargın Mahallesi, 109 ada 3 parselde bulunan “Belediye Hizmet Alanı”nın “Belediye Hizmet Alanı ve Termal Turizm Alanı”na dönüştürülmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

43. İlimiz Kavaklıdere İlçesi, Salkım Mahallesi, Akçataş Mevkii, 3 Pafta 22nolu Kadastro parselinde 38.220,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine “Güneş Enerji Santrali” amaçlı teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

44. İlimiz Milas İlçesi Dörttepe Mahallesi 5838 parsel “Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

45. İlimiz Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesi 2106 parsel “Kamu Hizmet Alanı (Bölge Trafik Müdürlüğü)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

46. İlimiz Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesi 2106 parsel “Resmi Kurum Alanı (Bölge Trafik Müdürlüğü)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

47. İlimiz Seydikemer İlçesi, Kınık Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 238 Ada, 3 nolu toplam 42.018,08 m2 yüzölçümlü kadastro parseli üzerine “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

48. İlimiz Dalaman İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 62 ada, 18 parselde Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan 8380,17 m2 yüzölçümlü taşınmazda ark ile şuyunun giderilmesi için otopark ve yeşil alan ayrılmasına ilişkin yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

49. İlimiz Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi, 873 ve 878 parseller “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” ve “Park Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi. 50. İlimiz Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi, 873 ve 878 parseller “Ticaret-Turizm Alanı” ve “Park Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

51. İlimiz Milas İlçesi Avşar Mahallesi, Alimbey Kuyusu Mevkiinde tapunun 120 ada 55 ve 56 parsellerinde kayıtlı toplam 50.869,31 m² büyüklüğündeki özel mülkiyette bulunan taşınmazlar üzerinde hazırlanan "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (490 Büyükbaş Kapasiteli Hayvancılık Tesisi)" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

52. İlimiz Bodrum İlçesi, Ortakent Mahallesi, 417 ada 21 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

53. Yatağan Belediyesi’nin 2016 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesi’nin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı) Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

54. İlimiz, Milas İlçesi, Ören Mahallesi, yapı çatıları ile ilgili plan hükümlerine yönelik Milas Belediye Meclisinin 06.11.2015 gün ve 270 sayılı kararının görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.