Geri Tüm Meclis Kararları
9- Ulaşım Dairesi Başkanlığı 03.08.2017 tarih 15371 sayılı yazısı ile "Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler İle Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluk Ağı Dışında Kalan Taşıt Yolları Kenarında Bulunan Tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi Düzenlenmesine Yönelik Ücret Tarifesi" nin Haziran 2017 ÜFE oranına göre artırılması ve tarifeye ilave yapılması ile 11.05.2017 tarih 200 sayılı kararı ile onaylanan Trafik Etüdü Kurum Görüş Bedeli ücret tarifesine "Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin taşınmazlarında yapılacak projelere yönelik hazırlanan trafik etütlerinden ücret alınmaz." notunun eklenmesine dair tarife cetvelinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi uyarınca görüşülmesi.
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.
14- Yatağan İlçesi, Hisarardı Mahallesi, Çukuryazkır Mevkii, 1895 nolu parseli kapsayan planlama alanı için “ 999 kw kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
15- Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde kalan ve plan onama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bulunan Datça İlçesi, Atatürk Caddesi, Vatan Caddesi ve Ambarcı Caddesi üzerinde hazırlanan ve 23.06.2017 tarihli, 2017/4-284 sayılı UKOME kararı ile onaylanan yol boyu araç park yerlerinin ilgi (c) görüş ile Büyükşehir Belediye Meclisimizce daha önce alınan benzer (14.04.2016-136; 14.04.2016-140; 12.05.2016-187; 09.02.2017-50; 08.06.2017-206; 08.06.2017-207) kararlar doğrultusunda Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca onaylı imar planlarına uygun olarak hazırlanacak “yol kenarı parklanma krokileri” ile çözümlenmesi konusunda 5216 sayılı kanunun 7/f maddesi uyarınca görüşülmesi. 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
16- Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde kalan ve plan onama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bulunan Ula İlçesi, Akyaka Mahallesi, Lütfiye Sakıcı Caddesi üzerinde hazırlanan ve 23.06.2017 tarihli, 2017/4-249 sayılı UKOME kararı ile onaylanan yol boyu araç park yerlerinin ilgi (c) görüş ile Büyükşehir Belediye Meclisimizce daha önce alınan benzer (14.04.2016-136; 14.04.2016-140; 12.05.2016-187; 09.02.2017-50; 08.06.2017-206; 08.06.2017-207) kararlar doğrultusunda Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca onaylı imar planlarına uygun olarak hazırlanacak “yol kenarı parklanma krokileri” ile çözümlenmesi konusunda 5216 sayılı kanunun 7/f maddesi uyarınca görüşülmesi. 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
17- Dalaman İlçesi,  Hakkı Ege Caddesi ve Atatürk Caddesi üzerinde 23.06.2017 tarihli, 2017/4-289 sayılı UKOME kararı ile onaylanan ve ilgi (b) yazı ile revize edilerek tekrar gönderilen yol boyu araç park yerlerinin ilgi (c) ve ilgi (d) görüşler ile Büyükşehir Belediye Meclisimizce daha önce alınan benzer (14.04.2016-136; 14.04.2016-140; 12.05.2016-187; 09.02.2017-50; 08.06.2017-206; 08.06.2017-207) kararlar doğrultusunda Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca onaylı imar planlarına uygun olarak hazırlanacak “yol kenarı parklanma krokileri” ile çözümlenmesi konusunda 5216 sayılı kanunun 7/f maddesi uyarınca görüşülmesi.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
19- Bodrum İlçesi, Türkkuyusu ve Yeniköy Mahalleleri, Lapaçavuş Sokak üzerinde dere yatağı ve çevresinin düzenlemesine yönelik onaylı Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planının N18-C-24-B imar paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Kızılyer Deresi Kanal Güzergâhı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi                                                                                                                        
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
20- Bodrum İlçesi, Türkkuyusu ve Yeniköy Mahalleleri, Lapaçavuş Sokak üzerinde dere yatağı ve çevresinin düzenlemesine yönelik onaylı Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planının N18-C-24-B-1-A imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Kızılyer Deresi Kanal Güzergâhı ve Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.                                                                                                                        
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
21-İlimiz, Seydikemer İlçesi, Kıncılar Mahallesi, Medine Pınarı Mevkii, tapunun 101 ada, 4 nolu parsel 25.844,72 m2 alanın, 10.923,00 m2 alan üzerinde kurulması planlanan Güneş Enerji Santrali ve Tarım Alanı amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
22- Fethiye İlçesi, Faralya Mahallesi 121 ada, 48 parsel sayılı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
23- Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi IM1/TR40 IM:1 nolu trafo yerleri, Emirbeyazit Mahallesi DM2/TR7, DM2/TR9 nolu trafo yerleri ve Orhaniye Mahallesi'nde zeminde mevcut tesisi bulunan TR:20 nolu trafo yerine ait trafo alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.                                                                                                
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
24- Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Karaarmut Mevkii, 127 ada 14 nolu parselde planlanan “ Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
25-Anayasanın 138. maddesi ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi kapsamında, Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin 2017/580 esas ve 2017/860 karar nolu kararı doğrultusunda; Mülga Bayır Belediyesinin 02.04.2007 tarih ve 15 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptal edilerek söz konusu alanın “Plansız Alan”da kalması hususunun görüşülmesi.                                                                                                                
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
26- Milas İlçesi, Hacıapti Mahallesi, 1097 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde hazırlanan “Belediye Hizmet Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 21. Maddesinin 2 bendi, 5216 sayılı Kanunun 7/b, 7/c ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi.                                                           İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
27- Milas İlçesi, Hacıapti Mahallesi, 1097 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde hazırlanan “Belediye Hizmet Alanı (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Alanı), Belediye Hizmet Alanı (İdari Bina)” amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 21. Maddesinin 2 bendi, 5216 sayılı Kanunun 7/b, 7/c ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi.                                  
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.