Geri Tüm Meclis Kararları
7- Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarih ve 205 sayılı kararı ile onaylanan, İlimiz, Dalaman İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin yapılan itirazların görüşülmesi. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.                                                                                      
12- Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı 08.09.2017 tarih 504 sayılı yazısı ile Milas Atatürk Spor Kompleksine ait Ücret Tarifesinin eklenmesine dair tarife cetvelinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesine göre karar alınması hususunun görüşülmesi.Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.  
13- Yatağan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi ve Konak Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde hazırlanan ve 04.08.2017 tarihli, 2017/5-355 sayılı UKOME kararı ile onaylanan yol boyu araç park yerlerinin ilgi (b) ve ilgi (c) görüşler ile Büyükşehir Belediye Meclisimizce daha önce alınan benzer (14.04.2016-136; 14.04.2016-140; 12.05.2016-187; 09.02.2017-50; 08.06.2017-206; 08.06.2017-207) kararlar doğrultusunda Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca onaylı imar planlarına uygun olarak hazırlanacak “yol kenarı parklanma krokileri” ile çözümlenmesi konusunda 5216 sayılı kanunun 7/f maddesi uyarınca görüşülmesi.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
15- İlimiz, Dalaman İlçesi, Taşlıburun Mahallesi, Payam Mevkii, 209 ada, 91 nolu parseli kapsayan planlama alanı için toplamda “999 kw kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali” ve “Tarım Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait; 10.08.2017 tarih ve 261 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararına tashih-i karar alınması hususunun görüşülmesi.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi. 
17-İlimiz Ortaca İlçesi Sarıgerme Mahallesi 240 ada 6 parsel nolu taşınmaz bir kısmının 2.Derece Doğal Sit alanında kaldığı, plan onama işlemlerinin Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ayrı ayrı yapılacak olmasından dolayı Başkanlığımızın onama yetkisi bulunan kısmına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı onama yetkisinin 3194 sayılı İmar Kanunun 9.maddesi ile 644 sayılı KHK’nın 7. Maddesi kapsamında değerlendirilerek teklif planın Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesine yönelik karar alınması hususunun görüşülmesi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
21-Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesinde yer alan 421 ada 11 parsel ve 418 ada 8 parseli kapsayan “İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Değişikliğinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
22-Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesinde yer alan 421 ada 11 parsel ve 418 ada 8 parseli kapsayan “İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Değişikliğinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
23-İlimiz Milas İlçesi, Avşar Mahallesi, Avşar Önü Mevkii, 116 ada, 2 nolu parseli kapsayan planlama alanı için “ 999 kw kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
24-Dalaman İlçesi, Altıntas Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yeraltı “Enerji Nakil Hattı” düzenlenmesine yönelik meri Dalaman Uygulama İmar Planının O21-B-17-D-3-D ve O21-B-17-D-4-C paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi. 
25-Menteşe İlçesi, Karamehmet Mahallesi, 1 ada, 14, 15, 16 ve 17 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların kullanım kararlarının ve yapılaşma koşullarının düzenlemesine yönelik N20-C-2-C-2-B imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
26- Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10.05.2017/160 sayılı kararı ile onaylanan Seydikemer İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliği teklifine ilişkin bir (1) adet itirazın 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.