Geri Tüm Meclis Kararları
Komisyona Havale Gündem Konuları
4-Muğla Büyükşehir Belediyesi Evsel Katı Atık Bertaraf Ücret Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.                                                                                      
5-Fethiye İlçe Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.       
6- Ortaca İlçe Belediye Başkanlığı’nın 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (b) fıkrası, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin 2. bendi gereğince bazı bütçe tertipleri arasında ödenek aktarması yapılmasına dair 16.10.2017 tarih ve 99 nolu Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.                            
7-Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı bütçesinin görüşülmesi.Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.                                                                                                      
8- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.                                                                                                      
9- Marmaris İlçe Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.                                                                                                      
10- Kavaklıdere İlçe Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.                                                                                                      
11- Ortaca İlçe Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.                                                                                                        
12- Yatağan İlçe Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.                                                                                                 
13- Fethiye İlçe Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.                                                                                                  
14- Dalaman İlçe Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.                                                                                                     
15- Ula İlçe Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.                                                                                                        
16- Milas İlçe Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.                                                                                                      
17- Bodrum İlçe Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.                                                                                                        
18- Köyceğiz İlçe Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.                                                                                                       
19- Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2016-454 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde “Ticaret Alanı” olarak planlı Menteşe İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 1095 ada, 88 (eski 87) numaralı parselde özel mülkiyete kayıtlı taşınmazın kullanım tanımının düzeltilmesi amacıyla plan hükmü eklenmesine yönelik N20-C-3-D-3-A paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.                      
20- Kavaklıdere İlçe Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.      
21- Marmaris İlçe Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.      
26- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından bakım, onarım, park düzenlemesi işlemleri yapılarak hizmete sunulan Yatağan İlçesi, Turgut Mahallesinde bulunan Turgutpark'ın isminin Atapark olarak değiştirilmesi hususunun görüşülmesi. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.                                                                                                     
27- Yatağan İlçesi, Kavak Mahallesi, İnarderesi Mevkii, 175 ada, 1 ve 2 parselleri kapsayan planlama alanı için “ 800 kw kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.                                   
28- Datça İlçe Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.                                                                                                        
29- Seydikemer İlçe Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.                                                                                                       
30- Menteşe İlçe Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.                                                                                                      
31-Menteşe Belediye Başkanlığı’nın 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (b) fıkrası, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesinin 2. bendi gereğince bazı bütçe tertipleri arasında ödenek aktarması yapılmasına dair 07.11.2017 tarih ve 168 nolu Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.                            
32-Seydikemer İlçe Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.      
33-Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesi, 729 ada, 1 numaralı parselde Büyükşehir Belediye Başkanlığımız mülkiyetine kayıtlı ve 4003,77 m2 büyüklüğe sahip taşınmaz ile çevresindeki park alanı ve yol alanlarının yeniden düzenlenmesi ve plan hükümlerinin bu doğrultuda güncellenmesine yönelik N18-C-21-D paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.                                                                                      
34-Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesi, 729 ada, 1 numaralı parselde Büyükşehir Belediye Başkanlığımız mülkiyetine kayıtlı ve 4003,77 m2 büyüklüğe sahip taşınmaz ile çevresindeki park alanı ve yol alanlarının yeniden düzenlenmesi ve plan hükümlerinin bu doğrultuda güncellenmesine yönelik N18-C-21-D-4-B paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.                                                                                            
35- Muğla İli, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesi, 1221 numaralı parselde teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.                                                                                           
36-İlimiz, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesinde yer alan Orman Bölge Müdürlüğü'nden tahsisli alanda 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.                                                                                           
37-İlimiz, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesinde yer alan Orman Bölge Müdürlüğü'nden tahsisli alanda 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 21. maddesinin 2 bendi, 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.      38-İlimiz Yatağan İlçesi, Hisarardı Mahallesi, Çukuryazkır  Mevkii'nde yer alan mülkiyeti özel şirkete ait tapuda 8, 9 pafta 1902 ve 1903 parsellere 999 kW (0.99 MW) kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali”  ve 1902 ve 1903 nolu parsellere ulaşım sağlamak amacıyla 1914 nolu kadastro parselinden “10 m.’lik Taşıt Yolu”  amaçlı toplam 25.265,36 m2 büyüklüğündeki alanda teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.