Geri Tüm Meclis Kararları
Komisyona Havale Gündem Konuları
10- İlimiz, Milas İlçe Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.
11- İlimiz, Fethiye İlçesi, Bozyer Mahallesinde yer alan 218 ada, 1 ve 3219 numaralı parsellerinde “Eğitim Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.                                                                                              
12- İlimiz, Fethiye İlçesi, Bozyer Mahallesinde yer alan 218 ada, 1 ve 3219 numaralı parsellerinde “İlkokul Alanı” amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 21. maddesinin 2. bendi, 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
13- İlimiz, Ula İlçesi, Kızılağaç Mahallesi, Bakkal Yeri Mevkiinde yer alan taşınmazda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
14- 1/5000 ölçekli Dalaman Nazım İmar Planı Revizyonunun 12.10.2017 tarihli ve 324 sayılı Meclis kararı sonucunda değiştirilerek onaylanan kısımlarına dair toplam iki adet itiraz dilekçesinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
15- İlimiz, Dalaman İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
16- İlimiz, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesinde yer alan, 601 parselde “Ticaret + Turizm Tesis Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
17-İlimiz, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi 198 ada, 3 parselde Bodrum Belediye Başkanlığı'nın 03.05.2017 tarih ve 60 sayılı Meclis Kararı ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünün 27.09.2017 tarih ve 5897 sayılı Kararı ile uygun bulunan  “Trafo Alanı” yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
18- İlimiz, Seydikemer İlçesi, Yayla Zorlar Mahallesi, 197 ve 233 parselleri üzerinde “Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
19- Milas Belediye Başkanlığının 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin 2. bendi gereğince bazı bütçe tertipleri arasında ödenek aktarması yapılmasına dair 06.12.2017 tarih ve 352 sayılı Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.
22- İlimiz, Menteşe İlçesi, Soğla Mevkiinde yer alan 1197 parsel ve Kocaçam Mevkiinde yer alan 1705 parsellerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
23- Menteşe İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde hazırlanan 03.01.2017 tarih ve 13 sayılı Menteşe Belediye Meclis Kararı ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 29.09.2017 tarih ve 5943 sayılı Kurul Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
24-Yatağan İlçesi, Akyol, Konak ve Cumhuriyet Mahallelerinde 5 adet “Trafo Alanı” yapılmasına yönelik Yatağan Belediye Başkanlığı'nın 11.09.2017 tarih ve 142 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
25-1/25 000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonuna yapılan toplam 51 adet itiraz hakkında İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca yapılan değerlendirmelere ilişkin hazırlanan yazı ekindeki teknik raporun 5216 sayılı Kanunun 7/b ve Geçici 1’inci maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
26- İlimiz, Bodrum İlçe Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.
28-Onaylı Milas Revizyon İmar Planının 20-L-3 paftasında “Konut Alanı” olarak planlı Milas İlçesi, Burgaz Mahallesi, 414 ada, 8 parsel numarasında kayıtlı ve 933,52 m2 yüzölçümlü taşınmazın yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine yönelik N19-B-16-C-1-B paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
29- İlimiz, Seydikemer İlçesi, Kıncılar Mahallesi, Medine Pınarı Mevkii, tapunun 101 ada, 4 nolu parsel 25.844,72 m2 alanın, 10.923,00 m2 alan üzerinde kurulması planlanan Güneş Enerji Santrali ve Tarımsal Nitelikli Alan amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
30- İlimiz, Yatağan İlçesi, Kafacakaplancık Mahallesi, 337 parselde teklif edilen “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
31-İlimiz, Milas İlçesi, Ağaçlıhöyük Mahallesi,  tapuda 129 ada 7 nolu Kadastro parselinde kayıtlı 10.061,23 m2 büyüklüğündeki taşınmaza teklif edilen “Akaryakıt ve Servis İstasyonu (Akaryakıt + LPG. Satış ve Bakım İstasyonu)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
32- İlimiz, Menteşe İlçesi, Akkaya Mahallesinde hazırlanan “Küçük Sanayi Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
33- İlimiz, Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkii, 3 Pafta, 31 ve 92 nolu parselleri kapsayan planlama alanı için “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
34- Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, Bahçelievler Mevkii, 381 ada, 1 ve 2 parseller, 1033 ada 1 parsel ve 1110 ada 1 parseli kapsayan planlama alanındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.