Geri Tüm Meclis Kararları
6- 24 Aralık 2017 tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesi 15. fıkrası hükmü gereğince İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 2018 yılı gider bütçesinden; Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığının ekteki ödenek aktarma cetvelinde belirtilen bütçe tertiplerine aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı.Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi. 
8- İlimiz, Menteşe Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı.
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.
9- 2018 yılında Bodrum Belediye Başkanlığınca uygulanacak gelir tarifesi değişikliğinin ve eklenen ücret tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesine göre karar alınması hususunun görüşülmesi. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı.Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.
10- 2018 yılında Fethiye Belediye Başkanlığınca uygulanacak gelir tarifesine eklenen ücret tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesine göre karar alınması hususunun görüşülmesi. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı.Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.
13- İlimiz, Ula İlçesi, Kızılyaka Mahallesinde yer alan 24.01.2005 tarih ve 331 sayılı olur ile Orman Bölge Müdürlüğü’nden tahsisli taşınmaza ilişkin Eğitim Alanı amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
14- İlimiz, Ula İlçesi, Kızılyaka Mahallesinde yer alan 24.01.2005 tarih ve 331 sayılı olur ile Orman Bölge Müdürlüğü’nden tahsisli taşınmaza ilişkin Eğitim Tesis hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
15- İlimiz, Milas İlçesi, Ekindere Mahallesi, Çavdarlık Mevkii, 125 ada 34, 37, 39 parselleri kapsayan alanda teklif edilen “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
16- İlimiz, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesinde 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 643, 644, 645 parselde kayıtlı taşınmazları kapsayan alanda “Ticaret + Konut Alanı” amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
17- İlimiz, Milas İlçesi, Boğaziçi Mahallesi, 2340 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
18- İlimiz, Seydikemer İlçesi, Seki Mahallesi, Çatalağaç Mevkii, 1122 parselde “Enerji Üretim Alanı-Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığıİmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
19- İlimiz, Menteşe İlçesi, Yerkesik Mahallesi, 130 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz ile çevresindeki tescil harici alanların kullanım kararlarının ve yapılaşma koşullarının düzenlemesine yönelik N20-C-12-A-4-A imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
20- Milas Belediye Meclisi’nin 07.12.2011 tarih ve 2011/242 sayılı meclis kararının iptali hususunun 5216 sayılı Kanunun 14. maddesi kapsamında görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.