Geri Tüm Meclis Kararları
9- İlimiz, Yatağan İlçesi, Atatürk Mahallesi, Muğla-Aydın Karayolu Yatağan Kavşağında kavşak düzenlemesine yönelik onaylı Yatağan İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planının N20-A-19-A-1-A, N20-A-19-A-1-B, N20-A-19-A-1-B, N20-A-19-A-1- C ve N20-A-14-D-4-D imar paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

10- İlimiz, Menteşe İlçesi, Karabağlar Mahallesi, Şehit Asteğmen Yıldıray Çeltikoğlu Caddesi ile çevresindeki alanların yeniden düzenlenmesine yönelik N20-C-3-D-3-A ve N20-C-3-D-3-B paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

13- 11.01.2018 tarih ve 16 sayılı Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan İlimiz, Menteşe İlçesi, Akkaya Mahallesi, “Küçük Sanayi Alanı” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan 3 adet itirazın 5216 sayılı Kanunun 7/b ve geçici 1’inci maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8'inci maddesi uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

14- 15.12.2017 tarih ve 362 sayılı Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan İlimiz, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesi, “Eğitim Alanı” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın 5216 sayılı Kanunun 7/b ve Geçici 1’inci maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8'inci maddesi uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

15-  İlimiz, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 506 ada, 1, 3, 4, 5 ve 6 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara yönelik N20-C-3-D-3-A imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

16- İlimiz, Menteşe İlçesi, Karamehmet Mahallesi, 1 ada, 14, 15, 16 ve 17 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların kullanım kararlarının ve yapılaşma koşullarının düzenlemesine yönelik N20-C-2-C-2-B imar paftasında hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12.10.2017 tarihli ve 328 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yönelik 1 adet itirazın 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

17- İlimiz, Seydikemer İlçesi, Kemer Mahallesinde yer alan 174 ada, 1, 2, 4, 5 ve 6 parseller ile 175 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parsellerde kayıtlı taşınmazları kapsayan planlama alanındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

18-İlimiz, Seydikemer İlçesi, Kemer Mahallesinde yer alan 174 ada, 1, 2, 4, 5 ve 6 parseller ile 175 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parsellerde kayıtlı taşınmazları kapsayan planlama alanındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

20- Sermayesinin tamamı Büyükşehir Belediyemize ait Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Şirketine (MUBEP) 02/04/2018 tarihinde geçirilecek personele, 02/04/2018-31/12/2018 tarihleri arasında yapılacak ödemelerin karşılanabilmesi için İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 2018 yılı gider bütçesinden, ekteki ödenek aktarma cetvelinde belirtilen bütçe tertiplerine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (b) bendi gereğince
aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı.Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.

23- İlimiz, Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, Soğla Mevkiinde yer alan 1197 numaralı parselde ve Kocaçam Mevkiinde yer alan 1705 parselde kayıtlı taşınmazları kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin reddedildiğine dair alınan 11.01.2018 tarih ve 8 sayılı Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararına yönelik yapılan 1 adet itirazın 5216 sayılı kanunun 7/b ve Geçici 1’inci maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

24- İlimiz, Menteşe İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 786 ada, 161 (eski 785 ada 153, 786 ada 154, 787 ada 155 parsel) parselde kayıtlı taşınmazlarda hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b, 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

25-Dalaman İlçesi, Şerefler Mahallesi, Türbealanı Mevkiinde, tapunun 178 ada, 149 parsele ilişkin “Eko Turizm Alanı” amaçlı 1/25 000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonu değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

26-Dalaman İlçesi, Şerefler Mahallesi, Türbealanı Mevkiinde, tapunun 178 ada, 149 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde “Turizm Alanı (Eko Turizm)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

27- Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesinde yer alan 300 ada, 1, 2, 3 parsellerde kayıtlı taşınmazları kapsayan planlama alanındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

28-Anayasanın 138. maddesi ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi kapsamında, Menteşe Belediye Meclisi’nin 06.02.2018 tarih ve 23 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin 2017/580 esas ve 2017/860 nolu kararı doğrultusunda 02.04.2007 tarih ve 15 sayılı Mülga Bayır Belediye Meclis Kararı ile onaylanan “Entegre Çimento Fabrikası” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı iptalinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

29-Muğla İli, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt ve Muslihittin Mahalleleri sınırında bulunan Dirgeme Yoluna ilişkin ulaşım güzergahı amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

30-Muğla İli, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesi, 1221 numaralı parselde teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

31-Ula İlçesi, Kızılağaç Mahallesi, Bakkalyeri Mevkiinde bulunan tapunun N20C-18B-1A pafta, 2114 parsel numarasında kayıtlı 4.923,50 m² yüzölçümlü taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı,İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

32-1/25.000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonunun 4.7 nolu plan hükmüne ilişkin hazırlanan plan hükmü değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

33-Yatağan İlçesi, Hisarardı Mahallesi, Çukuryazkır Mevkii'nde yer alan mülkiyeti özel şirkete ait tapuda 8, 9 pafta 1902 ve 1903 parsellere 999 kW (0.99 MW) kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali” ve Güneş Enerji Santraline ulaşım sağlamak amacıyla 1914 nolu kadastro parselinden “10 m.’lik Taşıt Yolu” amaçlı toplam 25.265,36 m2 büyüklüğündeki alana teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.