Geri Tüm Meclis Kararları
11- İlimiz, Bodrum ilçesi, Turgutreis mahallesi, Turgutreis Caddesi üzerinde yapılan üst geçide, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 22.03.2018 tarihli ve 18955236-622.01-E.1326 sayılı yazısı doğrultusunda Rasih ÇELİK adı verilmesi hususunun görüşülmesi. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

13- Fethiye Belediye Meclisinin 01.07.2014 tarihli ve 75 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisimizin 09.12.2014 tarihli ve 210 sayılı kararı uyarınca Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19’uncu maddesi kapsamında Fethiye İlçesi, Tuzla Mahallesi, 1986, 469, 179, 185 ve 1984 numaralı adalarda 563 Sokağa cepheli taşınmazların zemin katlarında üretime yönelik olmayan ticaret kullanımına izin verilmesi talebinin 5216 sayılı kanunun 14’üncü maddesi uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

14- Fethiye Belediye Meclisinin 01.07.2014 tarihli ve 76 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisimizin 09.12.2014 tarihli ve 211 sayılı kararı uyarınca Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19’uncu maddesi kapsamında Fethiye İlçesi, Tuzla Mahallesi, 546 Sokağa cepheli taşınmazların zemin katlarında üretime yönelik olmayan ticaret kullanımına izin verilmesi talebinin 5216 sayılı kanunun 14’üncü maddesi uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

17- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın talepleri doğrultusunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı gelir tarife cetvellerinde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesine göre değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı. Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.

19- Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 391 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan PİN: NİP-5989,22 numaralı “Eğitim Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

20- Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 391 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan PİN: UİP-2374,22 numaralı “İlkokul Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

21- Yatağan İlçesi, Dere Mahallesi, Gölyeri Mevkiinde yaklaşık 12262,52 m2 ve 2261,74 m2 büyüklüğündeki ormanlık alan ile mülkiyeti Hazineye ait 2 ada 36 parsel nolu taşınmazın yola gelen kısmında “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer Ve Depolama)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

22- Yatağan İlçesi, Dere Mahallesi, Gölyeri Mevkiinde yaklaşık 12262,52 m2 ve 2261,74 m2 büyüklüğündeki ormanlık alan ile mülkiyeti Hazineye ait 2 ada 36 parsel nolu taşınmazın yola gelen kısmında “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer Ve Depolama)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 21. maddesinin 2 bendi, 5216 sayılı Kanunun 7/b, 7/c ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

23- Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesinde 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 643, 644, 645 parselde kayıtlı taşınmazları kapsayan alanda “Ticaret + Konut Alanı” amaçlı hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08.02.2018 tarih ve 35 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine yönelik iki (2) adet itirazın 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı.İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

25- Seydikemer Belediyesinin 2018 yılı tarife cetvelinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı. Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.