Geri Tüm Meclis Kararları
2- 12.04.2018 tarih ve 110 sayılı, 10.05.2018 tarih ve 140 sayılı MBB Meclis Kararlarıyla onaylanan Bodrum Belediye Başkanlığınca hazırlanarak sunulan İlimiz, Bodrum İlçesi, Torba Mahallesi, 153 ada, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 57, 58 ve 59 parseller üzerindeki Küçük Sanayi Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin 18.06.2018 tarih ve 27700/94183 sayıyla kayıtlı TMMOB Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi'nin itiraz yazısının 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

14- Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 19.06.2018 tarih ve 6855 sayılı kararı ile uygun bulunan, İlimiz, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 244 ada 8 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

15- İlimiz, Kavaklıdere İlçesi, Bakırcılar Mahallesi onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Pazar Alanı”, “Resmi Kurum Alanı”, “Cami”, “Konut Altı Ticaret Alanı”, “Yol” ve “Otopark” alanı kullanımında kalan 15, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 54, 55, 56, 57, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 1895, 1896, 1897, 2078, 2079, 2080, 2081, 2324, 2863, 2899 parseller ve çevresinin yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

16- 12.04.2018 tarih ve 90 sayılı Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile onaylanan İlimiz, Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesinde bulunan 300 ada, 1, 2, 3 parsellerde kayıtlı toplam 3000 m2 yüzölçümlü taşınmazlar üzerinde ticaret alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili Şehir Plancılar Odası Muğla Şubesi’nin 06.06.2018 tarih ve 26609/88070 evrak kayıt sayılı itiraz dilekçesinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

17- İlimiz, Menteşe İlçesi, Akkaya Mahallesinde hazırlanan “Küçük Sanayi Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

19- İlimiz, Milas İlçesi, Kırcağız Mahallesi, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2950, 2952 ve 2953 parseller, 3 adet park alanı ve çevresini kapsayan alanda “Spor Alanı”amaçlı 1/25 000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin, 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

20- İlimiz, Menteşe İlçesi Hacırüstem Mahallesi 66 ada 60 parselde kayıtlı taşınmaza teklif edilen ve Menteşe Belediye Meclisinin 05.06.2018 tarih ve 73 sayılı kararı ile uygun bulunmayan UİP-12218,5 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

21- İlimiz, Yatağan İlçesi, Bozarmut Mahallesi, Gücük Mevkii, 670 ve 1268 parsellerde hazırlanan “Yol Değişikliği” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

22- İlimiz, Yatağan İlçesi, Konak Mahallesinde “Trafo Alanı” yapılmasına yönelik Yatağan Belediye Başkanlığı'nın 07.06.2018 tarih ve 85 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

23- İlimiz, Ula İlçesi, Kent Merkezine ait 04.07.2018 tarih ve 27 sayılı Ula Belediye Meclis kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Muğla 2. İdare Mahkemesi 29/01/2016 tarih ve 2016/316 nolu kararı gereğince 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

24- İlimiz, Milas İlçesi, Köşk Mahallesi, Köycivarı Mevkii’nde Milas-Söke Karayolu üzerinde yer alan, 443,800 ve 819 nolu 27.561,40 m2 yüzölçümlü parsellerde talep edilen “EkoTurizm Alanı” ve “Akaryakıt+LPG İstasyonu ile Yeme İçme ve Günübirlik Alışverişe Yönelik Tesisler” amaçlı 1/25 000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

25- İlimiz, Milas İlçesi, Köşk Mahallesi, Köycivarı Mevkii’nde Milas-Söke Karayolu üzerinde yer alan, 443,800 ve 819 nolu taşınmazlar üzerinde talep edilen “EkoTurizm Alanı” ve “Akaryakıt+LPG İstasyonu ile Yeme İçme ve Günübirlik Alışverişe Yönelik Tesisler” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.