Geri Tüm Meclis Kararları
2- Menteşe Belediye Meclisinin 07.08.2018 tarihli ve 107 sayılı kararı ile uygun görülmeyen UİP12217,4 Plan İşlem Numaralı, Menteşe İlçesi, Bayır Mahallesi 138 ada 7 ve 9 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

9- İlimiz, Menteşe İlçesi, Şeyh Mahallesi, 341 ada 47 parselde Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’nün 13.08.2018 tarih ve 7051 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin ve 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Kadastral Uygulama Paftası Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

13- Menteşe İlçesi, Akkaya Mahallesi, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 2889, 2890 ve 2895 parsellere ilişkin hazırlanan “Enerji Depolama Alanı (154 kV Muğla Güney Trafo Merkezi Alanı)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi. 

14- Menteşe İlçesi, Akkaya Mahallesi, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 2889, 2890 ve 2895 parsellere ilişkin hazırlanan “Trafo Alanı (154 kV Muğla Güney Trafo Merkezi Alanı)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

15- Muğla Büyükşehir Belediye Meclisimizin 15.12.2017 tarih ve 369 sayılı kararı ile onaylanan 2018 yılı gelir tarifesine,  Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın 06.09.2018 tarih E.2049 sayılı yazısı ile eklenmesi talep edilen ve yazı ekinde sunulan tarife cetvelinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine göre görüşülmesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.

18-İlimiz, Menteşe İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 785 ada 153, 786 ada 154, 787 ada 155 parselde kayıtlı taşınmazlarda hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b, 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 13.08.2018 tarih ve 7050 sayılı kurul kararı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca görüşülmesi. İmar Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

19- İlimiz Menteşe İlçesi, Bayır Mahallesi, Haranpınarı Mevkii, 138 ada 7 ve 9 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin “Toplu İşyerleri” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.(İmar Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.

20- Milas Belediye Meclisinin 06.06.2018 tarih ve 142 sayılı kararı ile uygun bulunan İlimiz, Milas İlçesi, Meşelik Mahallesinde yer alan, 451 ada 1 parselde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. İmar Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.