Geri Tüm Meclis Kararları
3- Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait yazı eki listede belirtilen taşınmaz malların satışının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi kapsamında görüşülmesi. 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

5- 2019 yılında Ula Belediye Başkanlığınca uygulanacak gelir tarifesine güncellenerek eklenen ücret tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesine göre görüşülmesi.
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

8- Muğla İli, Ortaca İlçesi, Yerbeleni Mahallesi, 1151 ada, 1, 2, 3, 4 numaralı ve 1152 ada, 1 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazlar ve güneyinde bulunan park alanına ilişkin “Gelişme Konut Alanı ve Yeşil Alan” amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

12- İlimiz, Seydikemer İlçesi, Seki Mahallesi, 3100 parsel numaralı taşınmazda “Enerji Nakil Hattı (Yeraltı ve Havai Enerji Nakil Hattı) yapılmasına yönelik hazırlanan, Seydikemer Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarih ve 46 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.