Geri Tüm Meclis Kararları
Komisyonlara Havale Edilen Gündem Konuları

6-  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. maddesi hükümleri gereğince hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2020 Yılı Performans Programının görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı) 
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

7- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2020 yılı bütçesinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

8- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2020 yılı gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

9- Marmaris İlçe Belediye Başkanlığına ait 2020 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

10- Köyceğiz İlçe Belediye Başkanlığına ait 2020 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

11- Ula İlçe Belediye Başkanlığına ait 2020 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

12- Fethiye İlçe Belediye Başkanlığına ait 2020 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

13- Milas İlçe Belediye Başkanlığına ait 2020 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

14- Yatağan İlçe Belediye Başkanlığına ait 2020 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

15- Ortaca İlçe Belediye Başkanlığına ait 2020 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

16- Bodrum İlçe Belediye Başkanlığına ait 2020 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

17- Dalaman İlçe Belediye Başkanlığına ait 2020 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

18- Seydikemer İlçe Belediye Başkanlığına ait 2020 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

19- Datça İlçe Belediye Başkanlığına ait 2020 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

20- Kavaklıdere İlçe Belediye Başkanlığına ait 2020 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

21- Menteşe İlçe Belediye Başkanlığına ait 2020 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

24- 2020 yılı Marmaris İlçe Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

25-2020 yılı Kavaklıdere İlçe Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

26- 2020 yılı Ortaca İlçe Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

35-2020 yılı Seydikemer İlçe Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

36- 2020 yılı Fethiye İlçe Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

37- 2020 yılı Milas İlçe Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

38- İlimiz, Milas İlçesi, Akyol Mahallesi, 124 ada, 84 (eski 79) parsel numarasında kayıtlı taşınmazın “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik N19-D-04-B-3-C ve N19-D-04-B-3-D paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

39- İlimiz, Milas İlçesi, Boğaziçi Mahallesinde “Trafo Alanı” ve “Park Alanı” yapılmasına yönelik hazırlanan, Milas Belediye Meclisinin 05.07.2019 tarih ve 180 sayılı, 07.10.2019 tarih ve 226 sayılı kararlarıyla ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

40- Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11.01.2018 tarih ve 15 sayılı Meclis Kararının 6. sayfasının 2 paragrafında yer alan; “İlimiz, Milas İlçesi, Ağaçlıhöyük Mahallesi, tapuda 129 ada 7 nolu Kadastro parselinde kayıtlı 10.061,23 m2 büyüklüğündeki taşınmaza teklif edilen “Akaryakıt ve Servis İstasyonu(Akaryakıt + LPG Satış ve Bakım İstasyonu)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8.maddesi uyarınca görüşülmesi” teklifi...” ifadesinin,
“İlimiz, Milas İlçesi, Ağaçlıyük Mahallesi, tapuda 129 ada 7 nolu Kadastro parselinde kayıtlı 10.061,23 m2 büyüklüğündeki taşınmaza teklif edilen NİP-30783 Plan İşlem Numaralı “Akaryakıt ve Servis İstasyonu(Akaryakıt + LPG Satış ve Bakım İstasyonu)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi” teklifi...” şeklinde değiştirilmesi hususunda tashih kararı alınması. (İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

41- İlimiz, Fethiye İlçesi, Uzunyurt Mahallesi, Kıdrak Mevkii, tapunun 147 ada 1 ve 2 numaralı parsellere ilişkin hazırlanan NİP-39813,1 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

42- İlimiz Milas İlçesi, Avşar Mahallesi, Avşarönü Mevkii'nde yer alan mülkiyeti özel şirkete ait tapuda 109 ada 504, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 514, 516, 531, 532 ve mülkiyeti Hazineye kayıtlı 109 ada 506 parsellere 14 MW kurulu gücünde “Enerji Üretim Alanı(Güneş Enerji Santrali) ve santral alanına ulaşım sağlamak amacıyla 109 ada 177, 518, 522 ve 523 nolu kadastro parsellere “Taşıt Yolu” amaçlı hazırlanarak teklif edilen toplam 275.203,838 m2 büyüklüğündeki alanın NİP-39806 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.