Geri Tüm Meclis Kararları
Komisyonlara Havale Edilen Gündem Konuları 

10- Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi 127 ada, 1 parselde Bodrum Belediye Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 2018/109 sayılı Meclis Kararı ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.09.2019 tarih ve 8650 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi. 

15-Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Karaarmut Mevkii, 127 ada 35, 36 ve 37 parsellerinde kayıtlı taşınmazlarda “Yeraltı Enerji Nakil Hattı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

24- Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Kızılçırpı Mevkii, 174 ada 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 178 ada 15, 16 (eski 174 ada 23 ve 178 ada 14 ) parsellerde Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarih 208 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi(Güneş Enerji Santrali), Yol, Otopark ve Teknik Altyapı Alanı” kullanım kararı bulunan alanda “Enerji Nakil Hattı” düzenlenmesine yönelik teklif edilen ve Yatağan Belediye Meclisinin 07.06.2019 tarih 2019/71 sayılı meclis kararı ile uygun görülen 26242,1 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.
(İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.