Geri Tüm Meclis Kararları

Komisyonlara Havale Edilen Gündem Konuları 

11- Ortaca Belediye Başkanlığı tarafından 13/06/2018 tarih ve 148 nolu Büyükşehir Belediye Meclisi Kararımız ile onaylanan, Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşma Hakkındaki Yönergeye uygun olarak hazırlandığı ve Ortaca Belediye Meclisi'nin 03/05/2017 tarih ve 48 nolu kararı ile onaylandığı belirtilen İlimiz, Ortaca İlçesi, Gökbel Mahallesi, Hayıtlıöz Mevkiine ait Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanı Tespitine ilişkin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/b maddesi gereğince görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)


İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.


18- Menteşe ilçesi, Atatürk Bulvarı, Uğur Mumcu Bulvarı, Teyyare Kavşağı ve çevresindeki alanlara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ait teklif dosyamızın 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.
(İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)


İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.


19- Menteşe ilçesi, Atatürk Bulvarı, Uğur Mumcu Bulvarı, Teyyare Kavşağı ve çevresindeki alanlara ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Muğla Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait teklif dosyamızın 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.
(İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)


İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.


20- Dalaman İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)


İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.