T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 311      

Karar Tarihi  : 23.11.2023      

 

KONUSU:


          Gün Tespiti

 

    Gelecek meclis toplantısının 14 Aralık 2023 Perşembe günü saat: 14:00’da yapılmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 310                 

Karar Tarihi  : 23.11.2023      

 

KONUSU:


           Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

           Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 yılı Kasım ayı meclis toplantısı II. Birleşimine katılamayan; Kemal ÖZYURT, Mehmet Onur ŞAHBAZ, Önder BATMAZ, Uğur İlhami ÖZDEN, Şefika KARAŞAHİN EKİN, Mehmet Hikmet SELÇUK, Ufuk BİLDİRİCİ, Mesut KARATAŞ, Fatih ÖLEMEZ, Ethem SAYAR, Fehmi Selçuk EVCİ, Gonca KÖKSAL, Gürsel İNCE, Alim UZUNDEMİR, Bayram Önder AKDENİZLİ, Alper ÇALIKOĞLU, Levent TOSUN, Özay TÜRKLER, Beyhan AKCAN ve Emre KARAÖZ’ün mazeretlerinin kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 309                   

Karar Tarihi  : 23.11.2023       

 

KONUSU:


1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

      ü)  Fethiye Belediye Başkanlığı’nın 01.11.2023 tarih ve 123 Karar Numaralı 2024 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi  

 

              Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.11.2023 tarihli raporunda;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 308                   

Karar Tarihi  : 23.11.2023             

 

KONUSU:


1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

      u) Fethiye Belediye Meclisi’nin 2024 Mali Yılı Ek Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.11.2023 tarihli ve 124, 125 sayılı Meclis Kararlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi

 

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.11.2023 tarihli raporunda;


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 307                   

Karar Tarihi  : 23.11.2023               

 

KONUSU:


1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

      t)  Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın 2024 yılında uygulanması planlanan gelir tarifesine ait yazı eki tarife cetvelinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince görüşülmesi

 

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.11.2023 tarihli raporunda;


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 306                 

Karar Tarihi  : 23.11.2023     

 

 

KONUSU:


1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    ş) Datça Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

 

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.11.2023 tarihli raporunda;


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 305                   

Karar Tarihi  : 23.11.2023              

 

KONUSU:


1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

      s)  Marmaris Belediye Başkanlığı’nın 11.10.2023 tarih ve 115 Karar Numaralı 2024 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi

 

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.11.2023 tarihli raporunda;


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 304   

Karar Tarihi  : 23.11.2023       

 

KONUSU:


1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

      r) Köyceğiz Belediye Başkanlığı’nın 09.10.2023 tarih ve 51 Karar Numaralı 2024 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi

 

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.11.2023 tarihli raporunda;


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 303                   

Karar Tarihi  : 23.11.2023           

 

KONUSU:


1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

      p)  Kavaklıdere Belediye Başkanlığı’nın 20.10.2023 tarih ve 95 Karar Numaralı 2024 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi

 

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.11.2023 tarihli raporunda;


 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 302                   

Karar Tarihi  : 23.11.2023       

 

KONUSU:


1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

      ö) Menteşe Belediye Başkanlığı’nın 10.10.2023 tarih ve 131 Karar Numaralı 2024 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi

 

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.11.2023 tarihli raporunda;


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 301                   

Karar Tarihi  : 23.11.2023       

 

KONUSU:


1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

      o)  Ula Belediye Başkanlığı’nın 16.10.2023 tarih ve 63 Karar Numaralı 2024 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.

 

           Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.11.2023 tarihli raporunda;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 300                   

Karar Tarihi  : 23.11.2023       

 

KONUSU:


1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

      n) Yatağan Belediye Başkanlığı’nın 20.10.2023 tarih ve 139 Karar Numaralı 2024 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi

 

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.11.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ek-1 için tıklayınız.

Ek-1 için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 299                 

Karar Tarihi  : 23.11.2023       

 

KONUSU:


1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    m) Bodrum Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

 

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.11.2023 tarihli raporunda;

Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 298                 

Karar Tarihi  : 23.11.2023            

 

KONUSU:


1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    l) Ortaca Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

 

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.11.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 297                 

Karar Tarihi  : 23.11.2023            

 

KONUSU:


1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    k) Köyceğiz Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

 

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.11.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 296                 

Karar Tarihi  : 23.11.2023          

 

KONUSU:


1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    j) Seydikemer Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

 

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.11.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 295                 

Karar Tarihi  : 23.11.2023     

      

 

KONUSU:


1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    i) Kavaklıdere Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

 

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.11.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 294                 

Karar Tarihi  : 23.11.2023           

 

KONUSU:


1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    ı) Yatağan Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

 

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.11.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 293                 

Karar Tarihi  : 23.11.2023             

 

KONUSU:


1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    h) Ula Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 292                 

Karar Tarihi  : 23.11.2023     

      

KONUSU:


1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    g) Fethiye Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

 

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.11.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 291                 

Karar Tarihi  : 23.11.2023     

       

 

KONUSU:


1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    f) Milas Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

 

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.11.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 290                 

Karar Tarihi  : 23.11.2023     

        

 

KONUSU:


1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    e) Dalaman Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

 

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.11.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 289                 

Karar Tarihi  : 23.11.2023     

        

 

KONUSU:


1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    d) Marmaris Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

 

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.11.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 288                 

Karar Tarihi  : 23.11.2023     

       

 

KONUSU:


1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    ç) Menteşe Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

 

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.11.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 287                        

Karar Tarihi    : 23.11.2023             

 

KONUSU:


1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

         c) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 mali yılı gelir tarifesinin görüşülmesi.

 

              Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.11.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ek-1 için tıklayınız.

Ek-1 için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 286                

Karar Tarihi  : 23.11.2023    

 

KONUSU:


1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    b) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 mali yıl bütçesinin görüşülmesi.

 

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.11.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 285                 

Karar Tarihi  : 23.11.2023     

       

 

KONUSU:


1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    a) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Performans Programının görüşülmesi.

 

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.11.2023 tarihli raporunda;

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek-1 için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


3- Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı  Performans Programının görüşülmesi. 

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

4- Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 mali yılı bütçesinin görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

5- Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 mali yılı gelir tarifesinin görüşülmesi. 

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

6- Menteşe Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi. 

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

7- Marmaris Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi. 

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

8- Dalaman Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

9- Milas Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

10- Fethiye Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

11- Ula Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

12- Yatağan Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

13- Kavaklıdere Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

14- Seydikemer Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

15- Köyceğiz Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

16- Ortaca Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

17- Bodrum Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

18- Yatağan Belediye Başkanlığı’nın 20.10.2023 tarih ve 139 Karar Numaralı 2024 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

19- Ula Belediye Başkanlığı’nın 16.10.2023 tarih ve 63 Karar Numaralı 2024 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

20- Menteşe Belediye Başkanlığı’nın 10.10.2023 tarih ve 131 Karar Numaralı 2024 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

21- Kavaklıdere Belediye Başkanlığı’nın 20.10.2023 tarih ve 95 Karar Numaralı 2024 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

22- Köyceğiz Belediye Başkanlığı’nın 09.10.2023 tarih ve 51 Karar Numaralı 2024 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

23- Marmaris Belediye Başkanlığı’nın 11.10.2023 tarih ve 115 Karar Numaralı 2024 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

33- İlimiz Ula İlçesi, Sarayyanı Mahallesi, 152 ada, 3 ve 4 parsel “Ticaret Alanı”, Genel Otopark Alanı” ve “Yol” düzenlenmesine yönelik N20-C-25-C-3-B paftasında hazırlanan Ula Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarihli ve 58 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan UİP-481033824 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

34- Datça Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

35- Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın 2024 yılında uygulanması planlanan gelir tarifesine ait yazı eki tarife cetvelinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince görüşülmesi. 

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

36- Fethiye Belediye Meclisi’nin 2024 Mali Yılı Ek Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.11.2023 tarihli ve 124, 125 sayılı Meclis Kararlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

37- Fethiye Belediye Başkanlığı’nın 01.11.2023 tarih ve 123 Karar Numaralı 2024 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

39- Muğla Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşma Hakkında Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge’nin görüşülmesi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 284               

Karar Tarihi  : 09.11.2023  

 

KONUSU:


Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

           Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 yılı Kasım ayı meclis toplantısı I. Birleşimine katılamayan; Mehmet Onur ŞAHBAZ, Önder BATMAZ, Şefika KARAŞAHİN EKİN, Mehmet Hikmet SELÇUK, Mesut KARATAŞ, Kamil CEYLAN, İhsan ÖZTÜRK, Mustafa KARACAN, Eray ÇİÇEK, Alper ÇALIKOĞLU ve Halil Faik BOZKURT’un mazeretlerinin kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

         

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 283                 

Karar Tarihi  : 09.11.2023     

 

KONUSU:


40.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


    c) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.

 

Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.11.2023 tarihli raporunda;


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 282                 

Karar Tarihi  : 09.11.2023     

   

 

KONUSU:


40.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


        b) Ula Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.11.2023 tarih ve 64 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesine göre görüşülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.

 

           Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.11.2023 tarihli raporunda;

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 281   

Karar Tarihi  : 09.11.2023     

 

KONUSU:


40.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


        a) Marmaris Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 03.10.2023 tarih ve 96 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesine göre görüşülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi

 

Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.11.2023 tarihli raporunda;


Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 280                 

Karar Tarihi  : 09.11.2023     

 

KONUSU:


           Menteşe Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Arasında Plan Verilerinin Kullanımı ve Veri Paylaşımı Esaslarına Dair Protokol’ü yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesi uyarınca görüşülmesi.

 

           İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.11.2023 tarihli ve E-­20342415-030.03-256685 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 279                 

Karar Tarihi  : 09.11.2023     

 

KONUSU:


           25.12.2021  Tarihli ve 31700 Nolu Resmi Gazetede  yayımlanarak yürürlüğe giren 7349 Nolu Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9. maddesi ile değiştirilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü kapsamında, Büyükşehir belediyemizden, izin veya ruhsat alarak ya da hat kiralama suretiyle çalışan toplu karayolu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; ilimizde faaliyet gösteren toplu karayolu taşıma araçlarının güzergahlarının uzunluğu, ilgili hatları kullanan ücretsiz yolcu sayısının fazlalığı göz önüne alındığında teklif yazıda esasları belirtilen hesaplamalar sonucunda, ilgili bakanlık tarafından ödenen gelir desteğinin, ilgili ayda hesaplanan ücretsiz biniş hasılat tutarını karşılamadığı hat ve kooperatiflerle sınırlı kalmak kaydıyla Gelir Desteği Ödemesi yapılması hususunun görüşülmesi.

 

           Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 06.11.2023 tarihli ve E-­46539836-105.04-255197 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 278                 

Karar Tarihi  : 09.11.2023     

 

KONUSU:


           4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince Büyükşehir Belediyemizde görev yapan işçi statüsü dışında kalan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi ve yetkili sendika ile toplu sözleşme yapılması hususunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi

 

           İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 03.11.2023 tarihli ve E-­13456491-915.02.99-254819 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

 

Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 277                 

Karar Tarihi  : 09.11.2023     

 

KONUSU:


           Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Kent Belleği ve Kültür Merkezi Şube Müdürlüğünün kurulması ve norm kadro esaslarına uygun olarak Büyükşehir Belediyemiz organizasyon şemasının yazı ekinde yer alan şekli ile güncellenmesi hususlarının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 21'inci maddesi gereğince görüşülmesi.

 

           İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 03.11.2023 tarihli ve E-­13456491-601.04.01-254822 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek-1 için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 276                 

Karar Tarihi  : 09.11.2023     

 

KONUSU:


           Şehirlerin daha sürdürülebilir bir ekonomiye ve işlevselliğe geçişlerine yardımcı olmak için kentsel zorlukları ele alan çok ortaklı, uluslararası araştırma ve/veya yenilik projeleri destekleneceği Ufuk Avrupa Programı kapsamında oluşturulan Kentsel Geçişleri Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yönlendirme Ortaklığı’nın 2023 yılı çağrısına; yenileyici kentsel dönüşüm ve geliştirme projelerinde döngüsel çözümlere rehberlik etmek için belediyelerin ve geliştiricilerin karar verme kapasitelerinin geliştirmesini amaçlayan Mahallelerin Döngüsel Yenilenmesi İçin Kentsel Yaşam Laboratuvarları başlıklı Bilkent Üniversitesi ile ortaklaşa yapılacak proje ile başvuru yapılması Büyükşehir Belediyemizce uygun değerlendirilmiş olup proje başvurusunu yapmak üzere araştırmacı olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı personeli Makine Mühendisi Burak HOZATLI’nın ve bahsi geçen proje kapsamında Büyükşehir Belediyemizi temsil ve ilzama, TÜBİTAK başvurusunu kurum yetkilisi olarak onaylamak üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birsen KOCATAŞ’ın yetkili kılınmasının görüşülmesi.

 

           Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 03.11.2023 tarihli ve E-18955236-105.02-254659 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 275                 

Karar Tarihi  : 09.11.2023     

 

KONUSU:


            Muğla Büyükşehir Belediyesinin 14.09.2023 tarih ve 230 sayılı Meclis Kararı eki “Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli” nin 6. satırında ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 12.10.2023 tarih ve 255 sayılı Meclis Kararı ekindeki “Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli” nin 1. satırında yer alan (T) Cetveli Sıra No olarak belirtilen “T-7” ibarelerinin “T-9” olarak güncellenerek tashih edilmesi hususunun görüşülmesi.

 

            Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 03.11.2023 tarihli ve E-44338531-105.03-254657 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 274                 

Karar Tarihi  : 09.11.2023     

 

KONUSU:


           Sermayesinin %93,74 hissesine Büyükşehir Belediyemizin sahip olduğu Muğla El Sanatları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin (MELSA) 13/10/2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edilen 19  sayılı genel kurul kararı kapsamında esas sözleşmesinde "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilerek şirketin esas sermayesinin 2.350,00 TL nakdi, 302.650,00 TL ayni olmak üzere toplam 305.000,00 TL artırılarak 8.980.000,00 TL'den 9.285.000,00 TL'ye çıkarılması hususlarının 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi gereğince görüşülmesi.

 

           Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 01.11.2023 tarihli ve E-44338531-105.03-254138 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 273                 

Karar Tarihi  : 09.11.2023     

      

 

KONUSU:


           Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait, İlimiz, Menteşe ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 104 ada, 1 parsel numaralı, 863,03 m² yüz ölçümlü "Kargir 2 Ev 4 Dükkan ve Arsası” vasıflı taşınmazda bulunan ve düğün salonu olarak kullanılan alanın Menteşe Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu’ndaki demirbaşların muhafazası ve depolanması için kullanılmak üzere 1 (bir) yıl süreliğine yazılı taleplerine istinaden Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bedelsiz tahsisi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve aynı Kanun'un 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görüşülmesi.

 

           Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01.11.2023 tarihli ve E-­47720051-756.01-254135 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 272                 

Karar Tarihi  : 09.11.2023     

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    e)  Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1116 ada, 1, 2, 17, 18, 19, 22 parseller, 1117 ada, 1 parsel, 1118 ada 1, 2, 3 parseller, 1119 ada, 1 parsel, 1121 ada, 1 parsel, 1122 ada, 1, 2, 3 parseller, 1123 ada, 1 parsel, 1124 ada 1 parsel, 1197 ada, 3 parsel numaralı taşınmazları kapsayan 1/1000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan 2 adet itiraz dilekçesinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması ve alınan karar koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılmasını gerektirmesi halinde yeniden düzenlenen plan teklifinin 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02.11.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 271                 

Karar Tarihi  : 09.11.2023     

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    d)  Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1123, 1124, 1197 numaralı adalar ve çevresini kapsayan 1/5000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliğine yapılan 2 adet itiraz dilekçesinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması ve alınan karar koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılmasını gerektirmesi halinde yeniden düzenlenen plan teklifinin 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02.11.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 270                 

Karar Tarihi  : 09.11.2023     

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    ç)  Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 102 ada 8 ve 9 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin “Ekoturizm Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02.11.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 269                 

Karar Tarihi  : 09.11.2023     

   

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    c)  Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 10.08.2023 tarihli ve 14639 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 378 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bir kısmını kapsayan alanda “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” işlenmesine yönelik N18-D-25-B-2-B paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.  

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02.11.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 268                 

Karar Tarihi  : 09.11.2023     

       

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    b)   Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 10.08.2023 tarihli ve 14639 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 378 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bir kısmını kapsayan alanda “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02.11.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 267                 

Karar Tarihi  : 09.11.2023     

       

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    a) Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Plan Değişikliğine yapılan toplam 11 adet itiraz dilekçesinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek karar alınması hususunun görüşülmesi.

 

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02.11.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

 T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 266                  

Karar Tarihi  : 09.11.2023      

    

KONUSU:

Gündem

DUYURULAN GÜNDEM;

Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 265                

Karar Tarihi  : 24.10.2023      

 

KONUSU:


           Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

        Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 yılı I. Olağanüstü meclis toplantısına katılamayan; İlknur ÜLKÜM SEFEROĞLU, Kemal ÖZYURT, Mehmet Onur ŞAHBAZ, Önder BATMAZ, Muhammet KARAKUŞ, Kemal İLHAN, Şefika KARAŞAHİN EKİN, Mürüvet BAŞIHOŞ KARACAN, Sabri Oğuz BOLELLİ, Mehmet DEMİR,  Hakan ÜNSAL, Ece GÜLEN OZAN, Gürsel İNCE,  İsmail MİLAT, Mustafa KARA, Alper ÇALIKOĞLU, Halil Faik BOZKURT, Levent TOSUN, Mustafa KARAKUŞ, Beyhan AKCAN ve Emre KARAÖZ’ün mazeretlerinin kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

                                                                                 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 264                

Karar Tarihi  : 24.10.2023      

 

 

KONUSU:


3.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi


         a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertibine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

         Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.10.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ek-1 için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 263                 

Karar Tarihi  : 24.10.2023     

 

KONUSU:


            Özel Çevre Koruma Alanı dışında Çamköy 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ‘Terminal Alanı, Otogar, Ayrık Nizam, Emsal= 0,60 2 Kat yapılaşma alanında’ kaldığı belirtilen ve Fethiye 1. (Sulh Hukuk Mahkemesi) Satış Memurluğu'nun 2022/9 Satış sayılı dosyası ile satışa çıkarılan İlimiz, Fethiye İlçesi, Çamköy Mahallesi, 325 ada, 116 parsel numaralı 8.491,85 m² yüz ölçümlü taşınmaz esas olmak üzere satın alınması, ayrıca hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak bu gibi Satış Memurluğunca satışa çıkarılan İlimiz genelindeki taşınmazların satın alınmasında Encümen kararı ile işlem yapılması hususlarında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 45. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ve 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında görüşülmesi.


            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 20.10.2023 tarihli ve E-47720051-105.04-250525 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 262                

Karar Tarihi  : 24.10.2023      

 

 

KONUSU:


Gündem

 

DUYURULAN GÜNDEM;


Kararın devamı için tıklayınız.

5- Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Plan Değişikliğine yapılan toplam 11 adet itiraz dilekçesinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek karar alınması hususunun görüşülmesi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

13- Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu  Müdürlüğü’nün 10.08.2023 tarihli ve 14639 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 378 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bir kısmını kapsayan alanda “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

14- Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 10.08.2023 tarihli ve 14639 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 378 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bir kısmını kapsayan alanda “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” işlenmesine yönelik N18-D-25-B-2-B paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 261                 

Karar Tarihi  : 12.10.2023      

 

 

KONUSU:


          Gün Tespiti

 

      Gelecek meclis toplantısının 9 Kasım 2023 Perşembe günü saat: 14:00’da yapılmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 260                 

Karar Tarihi  : 12.10.2023      

 

KONUSU:


           Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

           Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 yılı Ekim ayı meclis toplantısına katılamayan; Önder BATMAZ, Uğur İlhami ÖZDEN, Şefika KARAŞAHİN EKİN, Mehmet Hikmet SELÇUK, Ufuk BİLDİRİCİ, Mehmet DEMİR, Mesut KARATAŞ, Fatih ÖLEMEZ, Ethem SAYAR, Mustafa KARACAN, Eray ÇİÇEK, İlhan ŞİMŞEK, Alper ÇALIKOĞLU, Halil Faik BOZKURT, Mustafa TOKSÖZ ve Emre KARAÖZ’ün mazeretlerinin kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 259              

Karar Tarihi    : 12.10.2023   

 

KONUSU:


24.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


         e) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesinde yazı eki listelerde gerekçeleri belirtilen bütçe tertiplerine aktarma yapılması ve ek ödenek verilmesi hususlarının görüşülmesi.

 

      Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.10.2023 tarihli raporunda;Ek-2 için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 258              

Karar Tarihi    : 12.10.2023   

 

KONUSU:


24.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


           d) Fethiye Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ödenek aktarılmasına ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 02.10.2023 tarih ve 105 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesine göre görüşülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.

 

      Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.10.2023 tarihli raporunda; 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 257              

Karar Tarihi    : 12.10.2023   

 

KONUSU:

 

24.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


         ç) Dalaman Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ödenek aktarılmasına ve ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 02.10.2023 tarih ve 105 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. ve 37. maddesine göre görüşülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.

 

     Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.10.2023 tarihli raporunda;Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 256              

Karar Tarihi    : 12.10.2023   

 

KONUSU:


24.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


          c) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.

 

       Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.10.2023 tarihli raporunda;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 255              

Karar Tarihi    : 12.10.2023   

 

KONUSU:


24.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


         b) Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında kamu hizmetinin sürekli ve aksamadan yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Ulaşım Dairesi Başkanlığınca ihtiyaç duyulduğu belirtilen; 5 adet kamyonet ve 5 adet motosikletin 2023 Mali Yılı Bütçesi ekinde bulunan Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T­1) Cetveline yazı eki cetveldeki sıra numaraları ile eklenmesi hususunun 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 10. maddesinin ikinci fıkrası gereği görüşülmesi.

 

      Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.10.2023 tarihli raporunda;


Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 254              

Karar Tarihi    : 12.10.2023   

 

 

KONUSU:


24.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


        a) Ortaca Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 06.09.2023 tarih ve 69 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.

 

      Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.10.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 253                  

Karar Tarihi  : 12.10.2023       

  

 

KONUSU:


23. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Görüşülmesi


          a)  Yatağan İlçesi, Bağyaka Mahallesi, Belediye Başkanlığımız mülkiyetinde yer alan 1829 (139 ada, 6 parsel) ve 1830 parseller ve çevresini kapsayan onaylı imar planının plan hükümlerinin 3. ve 6. maddelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.10.2023 tarihli raporunda;


   Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 252                  

Karar Tarihi  : 12.10.2023             

 

KONUSU:


            Sermayesinin yüzde yüz hissesine Büyükşehir Belediyemizin sahip olduğu (MUBEP) Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Limited Şirketinde Muğla Büyükşehir Belediyesini temsil etmek, Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurullarında imza yetkisi ile Muğla Büyükşehir Belediyesini temsil etmek ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı V. Fatoş ÖZTÜRK’ ün görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi.

             Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 06.10.2023 tarihli ve E-44338531-105.04-246215 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 251                  

Karar Tarihi  : 12.10.2023       

     

 

KONUSU:


            Sermayesinin yüzde yüz hissesine Büyükşehir Belediyemizin sahip olduğu MKS Turizm İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 29.09.2023 tarih ve 2023/027 sayılı yönetim kurulu kararının kabul edildiği 10.10.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar kapsamında esas sözleşmesinde "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilerek şirketin esas sermayesinin 1.422.850,00 TL ayni, 150 TL nakdi olmak üzere toplam 1.423.000,00 TL artırılarak 20.350.000,00 TL'den 21.773.000,00 TL'ye çıkarılması hususlarının 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi gereğince görüşülmesi.

 

            Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 11.10.2023 tarihli ve E-44338531-105.03-247605 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 250                  

Karar Tarihi  : 12.10.2023       

 

KONUSU:

         Sermayesinin yüzde yüz hissesine Büyükşehir Belediyemizin sahip olduğu Muğla Kent Hizmetleri Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (MUTTAŞ) 09.10.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar kapsamında esas sözleşmesinde "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilerek şirketin esas sermayesinin 67.500.000,00 TL nakdi, 14.492.845,00 TL ayni olmak üzere toplam 81.992.845,00 TL artırılarak 430.071.000,00 TL'den 512.063.845,00 TL'ye çıkarılması hususlarının 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi gereğince görüşülmesi.

 

            Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 11.10.2023 tarihli ve E-44338531-105.03-247215 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 249                  

Karar Tarihi  : 12.10.2023       

     

 

KONUSU:

         Sermayesinin yüzde yüz hissesine Büyükşehir Belediyemizin sahip olduğu Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Limited Şirketi’nin (MUBEP) 04.10.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilen 04.10.2023 tarih ve 2023/005 sayılı genel kurul kararı kapsamında esas sözleşmesinde "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilerek şirketin esas sermayesinin 245,00 TL nakdi, 164.980,00 TL ayni olmak üzere toplam 165.225,00 TL artırılarak 5.912.275,00 TL'den 6.077.500,00 TL'ye çıkarılması hususlarının 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi gereğince görüşülmesi.

 

         Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 11.10.2023 tarihli ve E-44338531-105.03-247216 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 248                  

Karar Tarihi  : 12.10.2023       

    

 

KONUSU:

         Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Bodrum İlçesi, Yalıkavak Mahallesi, 758 ada, 10 parsel numaralı, 995,16 m² yüz ölçümlü “20 Adet Kargir Dükkan ve Arsası” nitelikli taşınmaz içerisinde bulunan ve yazı eki krokide gösterilen 1, 2, 3 ve 4 numaralı bölümlerin "Abone ve Tahsilat Ofisi" olarak kullanılması amacıyla 5 (beş) yıl süreliğine yazılı taleplerine istinaden Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bedelsiz tahsisine yönelik 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve aynı Kanun'un 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında karar alınması hususunun görüşülmesi.

 

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 09.10.2023 tarihli ve E-47720051-105.04-246785 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 247              

Karar Tarihi  : 12.10.2023     

 

KONUSU:


            Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın 2023 yılı Teknik Destek Programı kapsamında TR32/23/TD Başvuru Rehberinde "T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak" başlığı altında Proje başına mali destek tutarı için; sağlanacak her bir teknik desteğin toplam maliyeti 100.000 TL'yi aşamaz denilmekte olup; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından proje kapsamında, 2023 yılı içerisinde Eylül­Ekim (3. Dönem), Kasım­Aralık (4. Dönem) başvurulması planlanan eğitim ve danışmanlık faaliyeti projelerinin hibe almaya hak kazanması durumunda; Büyükşehir Belediyemizi temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birsen KOCATAŞ'ın yetkili kılınması hususunun görüşülmesi.

 

            İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 04.10.2023 tarihli ve E-91295117-105.04-245177 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 246                  

Karar Tarihi  : 12.10.2023       

   

 

KONUSU:


          28.09.2023 tarihli Muğla Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kıymet Takdir Komisyon Raporu’ndaki değerlendirme neticesinde bedellerinin eş değer olduğunun tespit edildiği belirtilen; İlimiz, Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, 192 ada, 127 parsel numaralı taşınmazdaki MVK Yapı Sanayi ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret Anonim Şirketine 1790489/1881497 (701,53m²) ait hisse ile İlimiz, Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, 192 ada, 128 parseldeki Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait 91008/1881497 (652,81m²) hissenin herhangi bir bedel farkı oluşmaksızın trampa edilmesi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ve 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında görüşülmesi.

 

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06.10.2023 tarihli ve E-47720051-105.04-246169 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 245                  

Karar Tarihi  : 12.10.2023       

 

KONUSU:


            Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Güney Ege Kalkınma Ajansının 2023 Yılı Fizibilite Destek Programına başvuruda bulunulacağı, TR32/23/FZD Başvuru Rehberinde "1.3. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynaklar" Başlığı altında proje başına mali destek tutarı Azami: 250.000 TL; mali destek oranı Azami: %90 (%10 Öz kaynak) olarak belirtilmiş olup; başvurulması planlanan “Mikro HES Kurulumu İçin Su İsale Hatlarının Potansiyellerinin Belirlenmesi Fizibilitesi” projesinin hibe almaya hak kazanması durumunda Büyükşehir Belediyemizce uygulanmasına karar verilmiş ve bahsi geçen proje kapsamında Büyükşehir Belediyemizi temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birsen KOCATAŞ’ın yetkili kılınması hususunun görüşülmesi.

        Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 04.10.2023 tarihli ve E-18955236-105.02-245040 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.


 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 244                

Karar Tarihi  : 12.10.2023     

 

 

KONUSU:

          22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 11’inci maddesinin birinci fıkrası gereği yazı ekinde sunulan (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen dolu kadroların derece değişikliği hususunun görüşülmesi.  

 

           İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 04.10.2023 tarihli ve E-­13456491-907.02-245178 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 243                  

Karar Tarihi  : 12.10.2023       

    

 

KONUSU:


           Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait olan 199 ada, 5 parselde kayıtlı Ören Mezarlığı'na komşu olduğu belirtilen, İlimiz, Milas İlçesi, Ören Mahallesi, 199 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın yazı eki krokide (A) harfi ile belirtilen kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince uygulama yapılabilmesi için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10. maddesine göre beş yıllık imar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi.

 

           İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 04.10.2023 tarihli ve E-­87026510-105.04-245041 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 242                  

Karar Tarihi  : 12.10.2023       

 

KONUSU:


           Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğu veya mülkiyetinde bulunan alanların onaylı imar planlarına göre uygun hale getirilmesi amaçlı, İlimiz, Menteşe İlçesi, Bayır Mahallesi, 345 ada 1, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 parsel, 346 ada 1 parsel, 347 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 348 ada 1 parsel, 349 ada 1 parsel, 351 ada 1 parsel numaralı taşınmazlarda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre imar uygulaması yapılabilmesi için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10. maddesine göre beş yıllık imar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi.

 

           İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.10.2023 tarihli ve E-­87026510-105.04-244862 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 241                  

Karar Tarihi  : 12.10.2023       

  

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

          f) Milas İlçesi, Çökertme Mahallesi, 106 ada 314 parselin 1389.82 m2’lik kısmına yönelik “Aile Sağlığı Merkezi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.09.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 240                  

Karar Tarihi  : 12.10.2023       

    

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


         e) Milas İlçesi, Çökertme Mahallesi, 106 ada 314 parselin 1389.82 m2’lik kısmına yönelik “Sağlık Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.   


           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.09.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 239                  

Karar Tarihi  : 12.10.2023       

    

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


         d) Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1116 ada, 1, 2, 17, 18, 19, 22 parseller, 1117 ada, 1 parsel, 1118 ada 1, 2, 3 parseller, 1119 ada, 1 parsel, 1121 ada, 1 parsel, 1122 ada, 1, 2, 3 parseller, 1123 ada, 1 parsel, 1124 ada 1 parsel, 1197 ada, 3 parsel numaralı taşınmazları kapsayan 1/1000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan 2 adet itiraz dilekçesinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması ve alınan karar koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılmasını gerektirmesi halinde yeniden düzenlenen plan teklifinin 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi. 

             İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.09.2023 tarihli raporunda;


   Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 238                  

Karar Tarihi  : 12.10.2023       

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

         ç) Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1123, 1124, 1197 numaralı adalar ve çevresini kapsayan 1/5000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliğine yapılan 2 adet itiraz dilekçesinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması ve alınan karar koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılmasını gerektirmesi halinde yeniden düzenlenen plan teklifinin 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi. 

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.09.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 237                  

Karar Tarihi  : 12.10.2023       

     

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

        c) Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 102 ada 8 ve 9 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin “Ekoturizm Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.09.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 236                  

Karar Tarihi  : 12.10.2023       

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

        b) Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.07.2023 tarihli ve 14590 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan, 328,59 hektarlık, Muğla İli Bodrum İlçesi, Akyarlar, Turgutreis, İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi - Pamuklu Tepe ve Çevresi - Termera Antik Kenti ve Çevresi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.09.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 235     

Karar Tarihi  : 12.10.2023       

    

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

        a) Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.07.2023 tarihli ve 14590 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan, 328,59 hektarlık, Muğla İli Bodrum İlçesi, Akyarlar, Turgutreis, İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi - Pamuklu Tepe ve Çevresi - Termera Antik Kenti ve Çevresi) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.09.2023 tarihli raporunda;


   Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 234                 

Karar Tarihi  : 12.10.2023      

 

KONUSU:


Gündem

 

DUYURULAN GÜNDEM;


Kararın devamı için tıklayınız.

13- Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.07.2023 tarihli ve 14590 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan, 328,59 hektarlık, Muğla İli Bodrum İlçesi, Akyarlar, Turgutreis, İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi - Pamuklu Tepe ve Çevresi - Termera Antik Kenti ve Çevresi) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

14- Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.07.2023 tarihli ve 14590 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan, 328,59 hektarlık, Muğla İli Bodrum İlçesi, Akyarlar, Turgutreis, İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi - Pamuklu Tepe ve Çevresi - Termera Antik Kenti ve Çevresi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

15- Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 102 ada 8 ve 9 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin “Ekoturizm Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

16- Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1123, 1124, 1197 numaralı adalar ve çevresini kapsayan 1/5000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliğine yapılan 2 adet itiraz dilekçesinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması ve alınan karar koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılmasını gerektirmesi halinde yeniden düzenlenen plan teklifinin 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

17- Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1116 ada, 1, 2, 17, 18, 19, 22 parseller, 1117 ada, 1 parsel, 1118 ada 1, 2, 3 parseller, 1119 ada, 1 parsel, 1121 ada, 1 parsel, 1122 ada, 1, 2, 3 parseller, 1123 ada, 1 parsel, 1124 ada 1 parsel, 1197 ada, 3 parsel numaralı taşınmazları kapsayan 1/1000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan 2 adet itiraz dilekçesinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması ve alınan karar koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılmasını gerektirmesi halinde yeniden düzenlenen plan teklifinin 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

18- Milas İlçesi, Çökertme Mahallesi, 106 ada 314 parselin 1389.82 m2’lik kısmına yönelik “Sağlık Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

19- Milas İlçesi, Çökertme Mahallesi, 106 ada 314 parselin 1389.82 m2’lik kısmına yönelik “Aile Sağlığı Merkezi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 233                 

Karar Tarihi  : 14.09.2023      

 

KONUSU:

           Gün Tespiti

 

     Gelecek meclis toplantısının 12 Ekim 2023 Perşembe günü saat: 14:00’da yapılmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 232                 

Karar Tarihi  : 14.09.2023      

 

KONUSU:


           Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

           Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 yılı Eylül ayı meclis toplantısına katılamayan; Mehmet Onur ŞAHBAZ, Önder BATMAZ, Uğur İlhami ÖZDEN, Şefika KARAŞAHİN EKİN, Mehmet DEMİR, Mesut KARATAŞ, Mustafa KARACAN, Mehmet ATEŞ, Alim UZUNDEMİR, Halil Faik BOZKURT, Beyhan AKCAN, Mustafa TOKSÖZ ve Emre KARAÖZ’ün mazeretlerinin kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 231              

Karar Tarihi    : 14.09.2023   

 

KONUSU:

       

24.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

           e) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertiplerine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi.

               

       Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2023 tarihli raporunda;


 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 230              

Karar Tarihi    : 14.09.2023   

 

KONUSU:

       

24.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

         d) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında kamu hizmetinin sürekli ve aksamadan yerine getirilmesini sağlamak amacıyla taşıt satın alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek talep edilen araçların 2023 Mali Yılı Bütçesi ekinde bulunan Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T­1) Cetveline yazı eki cetveldeki sıra numaraları ile eklenmesi hususunun 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 10. maddesinin ikinci fıkrası gereği görüşülmesi.

 

        Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayın.

Ek için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 229              

Karar Tarihi    : 14.09.2023   

 

KONUSU:

       

24.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

           ç) Menteşe Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.09.2023 tarih ve 114 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesine göre görüşülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.

 

        Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2023 tarihli raporunda;


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 228              

Karar Tarihi    : 14.09.2023   

 

KONUSU:

       

24.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

       c) Milas Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ödenek aktarılmasına ve ek ödenek verilmesine ilişkin almış oldukları yazı ekinde sunulan 05.09.2023 tarih ve 218, 219 sayılı Meclis Kararlarının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. ve 37. maddesine göre görüşülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.

 

             Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2023 tarihli raporunda;


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 227              

Karar Tarihi    : 14.09.2023   

 

KONUSU:

       

24.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

            b) Fethiye Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Gider Bütçesinde ödenek aktarılmasına ve ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.09.2023 tarih ve 85, 86 sayılı Meclis Kararlarının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. ve 37. maddesine göre görüşülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.

 

               Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2023 tarihli raporunda;


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 226              

Karar Tarihi    : 14.09.2023   

 

KONUSU:

       

24.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

         a) Fethiye Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.09.2023 tarihli ve 87, 83 sayılı Meclis Kararlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.

 

      Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.09.2023 tarihli raporunda;


Ek-1 için tıklayınız.

Ek-2 için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 225                 

Karar Tarihi  : 14.09.2023      

 

KONUSU:


23. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

          c) Milas İlçesi, Mutluca Mahallesi, 125 ada, 3, 4, 6, 7 ve 9 parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8’inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.09.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayın.T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 224                 

Karar Tarihi  : 14.09.2023      

 

KONUSU:


23. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

            b) Milas İlçesi, Mutluca Mahallesi, 125 ada, 3, 4, 6, 7 ve 9 parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8’inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

             İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.09.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayın.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 223                 

Karar Tarihi  : 14.09.2023      

 

KONUSU:


23. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

        a) Milas İlçesi, Mutluca Mahallesi, 125 ada, 3, 4, 6, 7 ve 9 parsellere yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8’inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.09.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayın.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 222                 

Karar Tarihi  : 14.09.2023      

 

KONUSU:

      Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğünün Milas İlçesi Türkevleri, Bozalan (Siteler) ve Çökertme Mahalleleri İçmesuyu İnşaatı İşi için 2.400.000.­ (ikimilyondörtyüzbin) TL ek krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmesinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Hazine ve Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN’ün yetkili kılınması hususunun görüşülmesi.  

 

            Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 14.09.2023 tarihli ve E-44338531-105.03-239538 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayın.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 221                 

Karar Tarihi  : 14.09.2023      

 

KONUSU:

           İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığımızca yapılacak "Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları dahilinde İlimiz, Dalaman İlçesinde bulunan yaklaşık 2400 ha alanda 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli ve İlimiz, Ula İlçesinde yaklaşık 1260 ha alanda 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Fotogrametrik Sayısal Halihazır Harita Üretilmesi İşi" bir mali yıl içinde tamamlanması mümkün olmadığından yılı bütçesinde ödeneği bulunan söz konusu harita yapımına dair 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında değerlendirilecek Hizmet Alımı işi için; süresi üç yılı geçmemek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesi ve 5018 sayılı Kanunun 28. maddesine göre gelecek yıllara yaygın yüklenmeye onay verilmesi hususunun görüşülmesi.  

 

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14.09.2023 tarihli ve E-87026510-105.04-239433 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayın.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 220                 

Karar Tarihi  : 14.09.2023      

 

KONUSU:


            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi uyarınca görüşülmesi.   

 

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13.09.2023 tarihli ve E-20342415-010.03-239061 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayın.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 219                 

Karar Tarihi  : 14.09.2023      

 

KONUSU:

           Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü TEDAŞ 1. Bölge Müdürlüğü'nün 24.08.2023 tarihli ve E-49994598-752.99-767371 sayılı yazısı ile imar planında trafo yeri olarak ayrılmış olan, TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 13.04.2023 tarih, 9-760 nolu kamu yararı kararı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. maddesinin uygulanmasına karar verildiği bildirilen, mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, 125 ada, 3 parsel numaralı, 31,08 m² yüz ölçümlü ve Trafo Yeri nitelikli  taşınmazın, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. maddesi kapsamında bedeli karşılığında devir işlemlerinin yapılması ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca görüşülmesi.

 

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06.09.2023 tarihli ve E-43826297-752.01.01-236993 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayın.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 218                 

Karar Tarihi  : 14.09.2023      


KONUSU:

      Milas Belediyesinin 03.07.2023 tarihli ve 66549510-000-112137 sayılı yazısı ile Milas Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Deprem Master Planı kapsamında yürütülen yapı stoğu envanter çalışmasına ilişkin İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) ile protokol yapılmış olduğu belirtilerek, bu protokol kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğünün kullanması için düzenlenen CBS mobil uygulama yazılımının paylaşılması talep edilmiş olup; sözkonusu talebin, Deprem ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan yazı eki protokol ve I. Hukuk Müşavirliği’nin görüşü kapsamında görüşülmesi.

 

          İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.09.2023 tarihli ve E-­52443330-030.03-237348 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayın.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 217                                                                        

Karar Tarihi  : 14.09.2023    

KONUSU:

 

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Görüşülmesi

 

a)   5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7’inci ve 27’inci maddeleri, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğine dayanarak hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2019 tarihli ve 163 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlama Hizmetleri Yönergesinin ilga edilerek yerine İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teşkilat şemasındaki değişikliklere bağlı olarak yeniden düzenlenen Mekânsal Planlama Hizmetleri Yönergesi’nin görüşülmesi.  

 

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2023 tarihli raporunda;Kararın devamı için tıklayın.


Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 216                 

Karar Tarihi  : 14.09.2023      

 

KONUSU:


Gündem

 

DUYURULAN GÜNDEM;


Kararın devamı için tıklayınız.

28- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7’inci ve 27’inci maddeleri, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğine dayanarak hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2019 tarihli ve 163 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlama Hizmetleri Yönergesinin ilga edilerek yerine İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teşkilat şemasındaki değişikliklere bağlı olarak yeniden düzenlenen Mekânsal Planlama Hizmetleri Yönergesi’nin görüşülmesi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 215                 

Karar Tarihi  : 10.08.2023      

 

 

KONUSU:

 

           Gün Tespiti

 

    Gelecek meclis toplantısının 14 Eylül 2023 Perşembe günü saat: 14:00’da yapılmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 214      

Karar Tarihi  : 10.08.2023      

 

KONUSU:

 

           Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

           Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 yılı Ağustos ayı meclis toplantısına katılamayan; Önder BATMAZ, Mehmet Hikmet SELÇUK, Ufuk BİLDİRİCİ, Veli PABUŞÇU, Mehmet DEMİR, Mesut KARATAŞ, ETHEM SAYAR, Gürsel İNCE, Alper ÇALIKOĞLU ve Beyhan AKCAN’ın mazeretlerinin kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 213              

Karar Tarihi   : 10.08.2023   

 

KONUSU:

       

29.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

       f)    5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince; Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Gider Bütçesinde yazı eki ödenek aktarma listelerinde gerekçesi belirtilen bütçe tertipleri arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.   


             Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.08.2023 tarihli raporunda;


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 212              

Karar Tarihi   : 10.08.2023   

 

KONUSU:

       

29.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    e)    Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.  


            Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.08.2023 tarihli raporunda; 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 211              

Karar Tarihi   : 10.08.2023   

KONUSU:

       

29.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

        d) Menteşe Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.08.2023 tarih ve 94 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.


            Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.08.2023 tarihli raporunda; 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 210              

Karar Tarihi   : 10.08.2023   

 

KONUSU:

       

29.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

      ç)Yatağan Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 04.08.2023 tarih ve 2023/100 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.


             Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.08.2023 tarihli raporunda;


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 209              

Karar Tarihi   : 10.08.2023   

 

KONUSU:

       

29.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

         c) Köyceğiz Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 04.07.2023 tarih ve 31 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.


           Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.08.2023 tarihli raporunda;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 208              

Karar Tarihi   : 10.08.2023   

 

 

KONUSU:

       

29.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

          b) Milas Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Gider Bütçesinde ödenek aktarılmasına ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 07.07.2023 tarih ve 180 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesinin üçüncü fıkrası ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.


             Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.08.2023 tarihli raporunda;
 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 207              

Karar Tarihi   : 10.08.2023   

 

KONUSU:

       

29.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

a) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında uygulanan gelir tarifesinde güncellenmesi talep edilen ücret kalemlerine ait yazı ekinde sunulan tarife cetvelinin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince görüşülmesi.


           Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.08.2023 tarihli raporunda; 

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 206                       

Karar Tarihi     : 10.08.2023           

 

KONUSU:

              Ulaşım Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in  görüşülmesi.   

 

        Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 09.08.2023 tarihli ve E-­36924739-105.03-229733 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 205                 

Karar Tarihi     : 10.08.2023    

 

 

KONUSU:

              Muğla Büyükşehir Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in görüşülmesi.  

 

              İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 09.08.2023 tarihli ve E-­13456491-010.03-229549 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 204                 

Karar Tarihi     : 10.08.2023    

 

KONUSU:


    Muğla Büyükşehir Belediyesi Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in görüşülmesi.  

 

      İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 09.08.2023 tarihli ve E-­13456491-010.03-229549 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

 

Karar No           : 203                 

Karar Tarihi     : 10.08.2023    

 

KONUSU:

        İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in görüşülmesi.  

 

      İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 09.08.2023 tarihli ve E-­13456491-010.03-229549 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 202                 

Karar Tarihi     : 10.08.2023    

 

KONUSU:

  Muğla Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in görüşülmesi.  

 

      Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 09.08.2023 tarihli ve E-­18955236-105.02-229633 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 201                 

Karar Tarihi     : 10.08.2023    

 

 

KONUSU:

       Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik’in görüşülmesi.  

 

       Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 09.08.2023 tarihli ve E-­18955236-105.02-229633 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 200                 

Karar Tarihi     : 10.08.2023    

 

KONUSU:

         Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in görüşülmesi.   

 

      Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 10.08.2023 tarihli ve E-­18955236-105.02-229886 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız. 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 199                 

Karar Tarihi     : 10.08.2023    

 

 

KONUSU:

          İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin görüşülmesi.  

 

              İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2023 tarihli ve E-­36521862-105.04-229432 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 198                 

Karar Tarihi     : 10.08.2023  

 

 

KONUSU:

     Muğla Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Yapısı, Görev, Usul ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik’in görüşülmesi.   

 

           Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 09.08.2023 tarihli ve E-­49104514-105.04-229784 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

 

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 197                 

Karar Tarihi     : 10.08.2023    

 

KONUSU:

             Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in görüşülmesi.   

 

            Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2023 tarihli ve E-41232352-105.04-229371 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 196                       

Karar Tarihi     : 10.08.2023           

 

KONUSU:

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in görüşülmesi.   

 

          İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2023 tarihli ve E-­12178434-105.04-229249 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

 

Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 195                   

Karar Tarihi     : 10.08.2023      

 

KONUSU:


        Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in görüşülmesi.  

 

       Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 07.08.2023 tarihli ve E-­85625357-105.04-228825 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 194                

Karar Tarihi    : 10.08.2023   

 

KONUSU:

          Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince görüşülmesi.   

          Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 07.08.2023 tarihli ve E-­81817414-105.04-228767 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 193              

Karar Tarihi   : 10.08.2023   

 

KONUSU:


              09.08.2018 tarih ve 210 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile 5 (beş) yıl süreliğine bedelsiz olarak Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen ve 09/08/2023 tarihinde tahsis süresi sona ereceği belirtilen; Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlimiz, Bodrum İlçesi, Türkbükü Mahallesi, 171 ada, 2 parsel numaralı, 3.069,95 m² yüz ölçümlü mezarlık nitelikli taşınmazın bitişiğindeki, İmar Planında Otopark alanı olarak belirlenmiş taşınmaz içerisinde bulunan ve yazı eki krokide gösterilen 25,00 m² lik alanın Jandarma Asayiş Noktası olarak kullanılmak koşuluyla yazılı taleplerine istinaden 5 (beş) yıl süreliğine Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bedelsiz tahsisi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve aynı Kanun'un 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görüşülmesi.

           Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2023 tarihli ve E-­47720051-105.04-229247 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 192                

Karar Tarihi     : 10.08.2023   

 

KONUSU:


          22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 11’inci maddesinin birinci fıkrası gereği yazı ekinde sunulan (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen dolu kadroların derece değişikliği hususunun görüşülmesi.  

 

          İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 04.08.2023 tarihli ve E-­13456491-907.02-228491 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 191                 

Karar Tarihi     : 10.08.2023    

 

KONUSU:


              Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in görüşülmesi.  

 

              Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 04.08.2023 tarihli ve E-­53061852-010.03-228490 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 190              

Karar Tarihi   : 10.08.2023   

 

KONUSU:


          Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İlan ve Reklam Uygulamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in görüşülmesi.  

 

              Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 03.08.2023 tarihli ve E-­82848858-641.99-227944 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 189              

Karar Tarihi   : 10.08.2023   

 

 

KONUSU:

         Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğu veya mülkiyetinde bulunan alanların onaylı imar planlarına göre uygun hale getirilmesi amaçlı, İlimiz, Köyceğiz İlçesi, Toparlar Mahallesi, 198 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller, 199 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parseller, 313 ada 14 parsel numaralı taşınmazlarda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre imar uygulaması yapılabilmesi için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10. maddesine göre beş yıllık imar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi.  

              İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 04.08.2023 tarihli ve E-­87026510-105.04-228659 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 188              

Karar Tarihi   : 10.08.2023   

 

KONUSU:


              27.05.2021 tarih ve 118 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile 2 (iki) yıl süreliğine bedelsiz olarak Bodrum Kaymakamlığı’na tahsis edilen ve tahsis süresi sona erdiği belirtilen hüküm ve tasarrufu Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait Bodrum İlçesi, Çarşı Mahallesi, 776 ada, 26 parsel numaralı taşınmaz (Bodrum Limanı) içerisinde bulunan ve yazı eki krokide "A" ile gösterilen 47,00 m² yüz ölçümlü bölümün, Turizm Danışma Bürosu olarak kullanılması amacıyla yazılı taleplerine istinaden yeniden 2 (iki) yıl süreliğine Bodrum Kaymakamlığı’na bedelsiz tahsisi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve aynı Kanun'un 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görüşülmesi.

 

              Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01.08.2023 tarihli ve E-­47720051-105.04-227161 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 187              

Karar Tarihi   : 10.08.2023   

 

KONUSU:


        1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

d) 04.05.2023 tarihli 2023-71 sayılı Bodrum Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görüldüğü belirtilerek Başkanlığımıza sunulan, 2.727 hektarlık Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.


              İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.08.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 186              

Karar Tarihi   : 10.08.2023   

 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

      ç)  Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından Başkanlığımıza sunulan, 14,21 hektarlık Bodrum İlçesi Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Plan Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 7/c ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.  


              İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.08.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 185              

Karar Tarihi   : 10.08.2023   

  

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

       c)   İlimiz, Milas İlçesi, Kent Merkezinde yaklaşık 150 hektarlık alana ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama Revizyon İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi hususunun görüşülmesi.  


             İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.07.2023 tarihli raporunda;Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 184              

Karar Tarihi   : 10.08.2023   

 

KONUSU: 


        1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


    b) Menteşe İlçesi, Düğerek Mahallesi (Düğerek II. Kısım) 1/1000 ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.07.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 183              

Karar Tarihi   : 10.08.2023   

  

KONUSU:


            1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

      a)  Muğla Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/05/2023 tarih ve 110 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olup; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde 12/05/2023 tarih ve 32188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile söz konusu çalışma usul ve esasları kapsamında revize yapılması ihtiyacı oluştuğundan yazı ekinde sunulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar"’ın görüşülmesi.


          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.07.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 182                 

Karar Tarihi  : 10.08.2023      

 

KONUSU:


Gündem

 

DUYURULAN GÜNDEM;


Kararın devamı için tıklayınız.

10- Muğla Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/05/2023 tarih ve 110 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olup; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde 12/05/2023 tarih ve 32188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile söz konusu çalışma usul ve esasları kapsamında revize yapılması ihtiyacı oluştuğundan yazı ekinde sunulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar"’ın görüşülmesi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

11- Menteşe İlçesi, Düğerek Mahallesi (Düğerek II. Kısım) 1/1000 ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

12- İlimiz, Milas İlçesi, Kent Merkezinde yaklaşık 150 hektarlık alana ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama Revizyon İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi hususunun görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

13- Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından Başkanlığımıza sunulan, 14,21 hektarlık Bodrum İlçesi Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Plan Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 7/c ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.


14- 04.05.2023 tarihli 2023-71 sayılı Bodrum Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görüldüğü belirtilerek Başkanlığımıza sunulan, 2.727 hektarlık Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 181               

Karar Tarihi  : 13.07.2023     

 

KONUSU:


             Gün Tespiti

 

  Gelecek meclis toplantısının 10 Ağustos 2023 Perşembe günü saat: 14:00’da yapılmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 180               

Karar Tarihi  : 13.07.2023     

 

KONUSU:


             Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

             Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 yılı Temmuz ayı meclis toplantısına katılamayan; İlknur ÜLKÜM SEFEROĞLU, Mehmet Onur ŞAHBAZ, Önder BATMAZ, Kemal İLHAN, Şefika KARAŞAHİN EKİN, Mehmet DEMİR, Mesut KARATAŞ, Fatih ÖLEMEZ, İhsan ÖZTÜRK, Mustafa KARACAN, Alim UZUNDEMİR, Alper ÇALIKOĞLU, Beyhan AKCAN ve Mustafa ŞAHBAZ’ın mazeretlerinin kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 179              

Karar Tarihi   : 13.07.2023   

 

KONUSU:

       

21.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


         ç) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertiplerine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi.


             Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.07.2023 tarihli raporunda;


 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 178              

Karar Tarihi   : 13.07.2023   

 

KONUSU:

       

21.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


        c) Bodrum Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 07.07.2023 tarih ve 2023-105 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.

             Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.07.2023 tarihli raporunda;


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 177              

Karar Tarihi   : 13.07.2023   

 

KONUSU:

       

21.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

        b) Ortaca Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Harç Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.06.2023 tarih ve 54 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.


             Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.07.2023 tarihli raporunda;


T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 176  
Karar Tarihi : 13.07.2023  

KONUSU:
        
21.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

        a)  Ula Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 07.06.2023 tarih ve 31 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.

           Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.07.2023 tarihli raporunda;


 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 175              

Karar Tarihi   : 13.07.2023   

 

 

KONUSU:

         Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın idari teşkilat yapılanmasında değişiklikler yapılması nedeniyle Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmış olup, yazı ekinde sunulan “Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği” ‘nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince görüşülmesi.


             Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 11.07.2023 tarihli ve E-­81817414-105.04-221584 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 174               

Karar Tarihi     : 13.07.2023    

 

KONUSU:

             5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 21'inci maddesi gereğince norm kadro esaslarına uygun olarak hazırlanan ve 09.06.2022 tarihli ve 135 sayılı meclis kararı ile güncellenen Büyükşehir Belediyemiz organizasyon şemasının yazı ekinde yer alan şekli ile güncellenmesi hususunun görüşülmesi.


            İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 12.07.2023 tarihli ve E-­13456491-601.04.01-221998 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 173               

Karar Tarihi     : 13.07.2023    

 

KONUSU:

             22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 11’inci maddesinin birinci fıkrası gereği yazı ekinde sunulan (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen kadronun iptal ve ihdası hususunun görüşülmesi.


             İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 12.07.2023 tarihli ve E-­13456491-907.02-221997 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


 

 

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 172              

Karar Tarihi   : 13.07.2023   

 

KONUSU:

              Sermayesinin yüzde yüz hissesine Büyükşehir Belediyemizin sahip olduğu Muğla Kent Hizmetleri Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (MUTTAŞ) 12.07.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilen esas sözleşmenin "sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilerek şirketin esas sermayesinin 90.000.000,00 TL artırılarak 340.071.000,00 TL'den 430.071.000,00 TL'ye çıkarılması hususlarının 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi gereğince görüşülmesi.


              Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 12.07.2023 tarihli ve E-­44338531-105.03-221856 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 171              

Karar Tarihi   : 13.07.2023   

 

KONUSU:

              İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığımız tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yatırım programında bulunan İlimiz, Menteşe İlçesi, Doğanköy-Yenice-Taşlı (Yenice’ye bağlı) Mahalleleri planlama alanı alt ölçekli imar planı yapım işine yönelik hizmet alımı planlanmakta olup, bu kapsamda bahse konu mahalle sınırları dâhilinde bulunan yaklaşık 340 hektarlık alanda alt ölçekli imar planı yapım işinin bir mali yıl içinde tamamlanması mümkün görülmediğinden ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’inci maddesinin (a) bendi hükmüne istinaden bahse konu işin yıllara yaygın olarak gerçekleştirilebilmesi hususunun görüşülmesi.


              İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.07.2023 tarihli ve E-­81441201-105.03-220605 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız. 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 170              

Karar Tarihi   : 13.07.2023   

 

KONUSU:

              09/07/2020 tarih ve 115 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile 3 (üç) yıl süreliğine Fethiye Belediye Başkanlığı'na tahsis edilen mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesi, 421 ada, 1 parsel numaralı 337,85 m² yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmazda bulunan ve 09.07.2023 tarihinde tahsis süresinin sona ereceği bildirilen binanın hizmet binası olarak kullanılmak üzere 3 (üç) yıl süreliğine yazılı taleplerine istinaden Fethiye Belediye Başkanlığı'na bedelsiz tahsisi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve aynı Kanun'un 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görüşülmesi.

             Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07.07.2023 tarihli ve E-­47720051-105.04-220383 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 169              

Karar Tarihi   : 13.07.2023   

 

KONUSU:

              Bodrum İlçesi, Geriş Mahallesi, 113 ada, 1 parsel  (eski 995 parsel) numaralı, 8.897,84 m² yüz ölçümlü taşınmazın "Otopark" olarak işletilmesi amacıyla yıllık ₺45.000,00 + KDV (%18) bedel ve sonraki yıllar için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında yapılacak artış oranlarında belirlenecek bedel ile idaremizce hazırlanacak protokolde belirtilecek hususlar dahilinde teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreliğine Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (MUTTAŞ)'ne işletme devrinin yapılması için, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26. maddesi gereğince görüşülmesi.


              Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07.07.2023 tarihli ve E-­47720051-105.04-220385 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 168              

Karar Tarihi   : 13.07.2023   

 

KONUSU:

           İlimiz, Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, 317 ada, 3 parsel numaralı, 665,06 m² yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmazın Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait 1130/3023 hissesinin (248,60 m²), ilgili mevzuat hükümlerine göre yazılı talebine istinaden diğer hissedarına satılması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında görüşülmesi.


             Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07.07.2023 tarihli ve E-­47720051-105.04-220384 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 167              

Karar Tarihi   : 13.07.2023   

 

KONUSU:

            Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Menteşe İlçesi, Karamehmet Mahallesi, 991 ada, 2 parsel numaralı 942,08 m² yüz ölçümlü "Arsa" vasıflı taşınmazın ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak satılması hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında görüşülmesi.


             Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06.07.2023 tarihli ve E-­47720051-105.04-220083 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;
T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 166              

Karar Tarihi   : 13.07.2023   

KONUSU:

       İlimiz, Yatağan İlçesi, Yeşilbağcılar Mahallesi, 236 ada, 39, 42, 43, 44 ve 45 parsel numaralı taşınmazların yazı eki krokide (B) ile gösterilen ve mevcutta yol olarak kullanılan kısımların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince uygulama yapılabilmesi için, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10. maddesine göre beş yıllık imar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi.

              İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.07.2023 tarihli ve E-­87026510-105.04-219068 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;
 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 165              

Karar Tarihi   : 13.07.2023   

 

KONUSU:


            1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

          b) Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Menteşe İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 1159 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda yapılacak huzurevi için Yençok: 13.50 m olarak belirlenmiş olan yapı yüksekliğinin 1 m artırılmasına ilişkin talebinin uygun görülmesi halinde TEKLİF-481017953 işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06.07.2023 tarihli raporunda;


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 164              

Karar Tarihi   : 13.07.2023   

 

KONUSU:


      1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


         a) Menteşe İlçesi Şeyh Mahallesi 353 ada 30 ve 31 parseller ile Camikebir Mahallesi, 70 ada 25 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin ve 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Kadastral Uygulama Paftası Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi hususunun görüşülmesi.


           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06.07.2023 tarihli raporunda;

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 163                 

Karar Tarihi  : 13.07.2023      

 

KONUSU:


Gündem

 

DUYURULAN GÜNDEM;29- Menteşe İlçesi Şeyh Mahallesi 353 ada 30 ve 31 parseller ile Camikebir Mahallesi, 70 ada 25 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin ve 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Kadastral Uygulama Paftası Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi hususunun görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

30- Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Menteşe İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 1159 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda yapılacak huzurevi için Yençok: 13.50 m olarak belirlenmiş olan yapı yüksekliğinin 1 m artırılmasına ilişkin talebinin uygun görülmesi halinde TEKLİF-481017953 işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 162             

Karar Tarihi   : 08.06.2023 

 

KONUSU:


Gün Tespiti

 

              Gelecek meclis toplantısının 13 Temmuz 2023 Perşembe günü saat: 14:00’da yapılmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 161             

Karar Tarihi   : 08.06.2023 

 

 

KONUSU:


Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

              Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 yılı Haziran ayı meclis toplantısına katılamayan; Mehmet Onur ŞAHBAZ, Önder BATMAZ, Mehmet DEMİR, Aylin YÜKSEL, Eray ÇİÇEK, Gürsel İNCE, Mehmet ATEŞ, Özay TÜRKLER ve Beyhan AKCAN’ın mazeretlerinin kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 160              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

 

KONUSU:

31.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

          c) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.


               Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.06.2023 tarihli raporunda;


Komisyon Raporu için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R