Meclis Canlı

.


Askı ilan metni için tıklayınız...Bodrum - Datça 23.04.2018   : 09.30

Datça - Bodrum 23.04.2018   : 17.30 ek seferler konulmuştur.


TIP FAKÜLTESİNE YENİ HATLAR

Kötekli yerleşkesinde yeni açılan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi ile Tıp Fakültesine vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak maksadıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi MUTTAŞ araçları ile 4 (dört) yeni toplu taşıma hattında (1-31 Otogar – Stadyum – Tıp Fakültesi, 1-32 Menteşe Yapı Koop. – Akyol – Stadyum Tıp Fakültesi,         1-33 Düğerek – Stadyum Tıp Fakültesi, 1-34 TOKİ –Tıp Fakültesi) 29 Ekim 2017 tarihinden itibaren ulaşım hizmeti verilmeye başlanılacaktır. İlçelerden gelen vatandaşlarımız otogar yanındaki otobüs depolama ve özel toplu taşıma araçlarının kalkış noktasındaki duraktan kalkan 1-31 Otagar – Stadyum – Tıp Fakültesi hattını kullanarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi ile Tıp Fakültesine ulaşabileceklerdir. Hatların kesişim noktası olan stadyum ana duraktan, belirlenen sefer saatlerinde günlük 37 sefer ile vatandaşlarımıza ulaşım imkânı sunulacaktır. Sefer saatlerine Belediyemiz www.mugla.bel.tr adresindeki “Hizmetler” bölümünden ulaşılabilmektedir. 

(1-31 Hat Kodlu ) Otogar – Stadyum – Tıp Fakültesi

 

 

  

 

 

UYGULANACAK SEFER SAATLERİ

 

 

 

 

(1-32 Hat Kodlu) Menteşe Yapı Kooperatifi – Akyol – Stadyum - Tıp Fakültesi

 

 


 

  

UYGULANACAK SEFER SAATLERİ


(1-33 Hat Kodlu) Hat Kodlu Düğerek – Stadyum - Tıp Fakültesi

 

  


 

  

UYGULANACAK SEFER SAATLERİ

 


 

  

  

(1-34 Hat Kodlu) TOKİ – Tıp Fakültesi

   

 

 

 

 
Havva
ATABEY
Havva
ATABEY

Havva ATABEY

Özel Kalem Müdürü 

Reyhan MUSLU HATİPOĞLU

Teftiş Kurulu Başkanı 


Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında başmüfettiş olarak çalışmakta iken 2014 yılının Haziran ayında Muğla Büyükşehir Belediyesi müfettiş kadrosuna atanarak Teftiş Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi.

Teftiş Kurulu Başkanlığının Görev ve Yetkileri

            Teftiş Kurulu; Başkanın emir ve onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar.

a) Büyükşehir Belediye Başkanlığı Birimleri ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarda teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin daha verimli çalışmasını teşvik edici sistemi geliştirmek.

b) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca iç denetçilerin görev alanına giren işler hariç, büyükşehir belediye teşkilatı ve bağlı kuruluşlarıyla, büyükşehir belediye başkanlığının yönetimi ve denetimi altındaki kişi, kurum, kuruluş ve birimlerin faaliyetleri ile her türlü iş ve işlemleri ve etkinlikleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.

c) 5216 sayılı Kanunun 11’inci maddesi gereği İlçe belediyelerinin imar uygulamalarını Büyükşehir Belediyesi Başkanı adına denetlemek, denetim konusu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemek, incelemek ve gerektiğinde bunların örneklerini almak, gerektiğinde İlçe Belediyesi yetkilileri veya diğer yetkili makamlar tarafından soruşturma yapılmasını istemek.

ç) Gerektiğinde, Büyükşehir Belediyesinin veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin doğrudan veya dolaylı (zincirleme) olarak %50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketleri teftiş etmek,

d) Uygulamayı ve kurumsal politikaları takip ederek, hizmet gerekleri ve saydamlıkla bağdaşmayan mevzuatın, gereksiz bürokratik işlem ve kayıtların yürürlükten kaldırılması, sadeleştirilmesi ve hizmet gereklerine uygun yenilerinin yürürlüğe konulması amacıyla önerilerde bulunmak.

e) 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yetkili makamlar tarafından verilecek ön inceleme görevlerini yerine getirmek.

 f) Mevzuatla öngörülen ve Başkanlık makamınca verilen, teftiş hizmetleriyle ilgili diğer işleri yapmak.


Tel : 0 252 212 80 48Rabia UÇAR BALABAN

1. Hukuk MüşaviriBirsen KOCATAŞ

Genel Sekreter 


Özgeçmiş

1967 yılında Muğla'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi. 1986 yılında Ula belediyesinde memuriyet hayatına başladı.1990 yılında Muğla belediyesine naklen geçiş yaptı. 2004 yılına kadar Mali Hizmetler Müdürlüğünde görev yaptı. 2004 yılında Gelir Müdürü olarak,   2009 yılında Yazı İşleri Müdürü olarak atandı. Bu görevlerin yanısıra Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekilliği, Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Yetkilisi Özel Kalem Müdür Vekilliği görevlerinde de  bulundu, Nisan 2014 yılında atandığı Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı görevini yürütmektedir. Bir çocuk annesidir.